Wilders' PVV schendt de rechtsstaat in het tijdperk voorbij de waarheid

Wat aandacht krijgt groeit

In het debat over de PVV en de heer Geert Wilders wordt veel energie gestoken. En alles wat energie (of aandacht) krijgt groeit. Vandaar dus ook dat er zoveel aandacht wordt gegenereerd voor de PVV en haar gedachtegoed en de heer Wilders. Maar het is de vraag of al die aandacht wel op zijn plaats is. Want de vraag kan worden opgeworpen: weegt al die aandacht wel op tegen de inhoud?

 

Politici dienen de rechtsstaat te ondersteunen en niet te ondermijnen

In het opinie-artikel (zie hieronder) van de voormalige president van de Hoge Raad, de heer Geert Corstens, wordt haarfijn uitgelegd hoe de vork in de steel zit. Corstens stelt dat Geert Wilders trouw heeft gezworen aan de Grondwet en dat lidmaatschap van het parlement impliceert dat een politicus de grondtrekken van het staatsbestel aanvaardt. Corstens concludeert dat een politicus zoals Geert Wilders, die welbewust (getuige zijn optreden in de verschillende media) de rechtsstaat ondermijnt, niet in het parlement thuis hoort.

 

Het tijdperk voorbij de waarheid

Wij leven in het tijdperk van de zogenaamde "Post-Truth", het tijdperk voorbij de waarheid. Bij de Amerikaanse verkiezingen zagen we dat fact checkers - feiten controleurs - (van het Amerikaanse Politico) concludeerden dat 75% van de uitspraken van de gekozen president Trump niet waar was. Feiten deden en doen er kennelijk steeds minder toe. Dit is een verontrustende ontwikkeling. Vooral ook omdat de gebruikelijke correctiemechanismen niet meer werkten. Natuurlijk logen politici vroeger ook, maar zij vonden het vreselijk als zij publiekelijk in hun hemd werden gezet als leugenaar. Nu draaien fact checkers overuren, maar hun ontmaskeringen lijken geen effect te hebben op de liegende politici. En door al dat liegen over de waarheid staat een open faire discussie over de inhoud op de tocht.

 

In het tijdperk voorbij de waarheid ontkomen we er niet aan ons te herbezinnen op de vraag hoe we de waarheid kunnen blijven dienen. Wij zullen ook moeten reflecteren op de rol van de politiek in de samenleving. Sluit de politiek nog in voldoende mate aan op wat de inwoners, in ons geval in Papendrecht, van ons verwachten? Wordt er niet teveel over de hoofden van onze inwoners heen beslist en blijkt inspraak in de praktijk niet te vaak een wassen neus? Is de gemeente nog voldoende herkenbaar als autonome bestuurslaag? Hebben de inwoners voldoende vertrouwen in de door hen gekozen volksvertegenwoordigende politici?

 

Mainstream politiek staat ver van de inwoners af

Wij nemen de inwoners serieus en als er een kloof tussen kiezer en gekozene zou bestaan dan willen wij die kloof overbruggen. In de geest en ook in de praktijk, en soms letterlijk door te pleiten voor het behoud van een bruggetje. De kloof (gelet op de politiek van de coalitie van zeven landelijke politieke partijen, aangevuld met het PAB) kon niet inzichtelijker worden dan tijdens de Raadsvergadering van 15 december jongstleden. De "mainstream" lokale politiek inclusief het bestuur van de gemeente Papendrecht staat ver af van de beleving en de verwachtingen van de inwoners: er is kortom nog een boel werk aan de winkel voor een partij als Onafhankelijk Papendrecht die opkomt voor de waarheid en voor de inwoners van onze gemeente.

NRC Handelsblad 02 december 2016
NRC Handelsblad 02 december 2016