OP bepleit rotonde op BK-weg bij kruising Jan Steenlaan

rotonde

In relatie tot het schetsontwerp BK-weg:

 

» Huidige busstation op dezelfde locatie laten, wél (mee-)vernieuwen uiteraard

» Bezwaren tegen het schetsontwerp Burgemeester Keijzerweg aanleg bushaltes en fietsenstalling, bezwaren bewoners serieus nemen

-­ bewoners Wipmolen 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-60-62-64

 

De bewoners verwachten in de nieuwe situatie, nog volgens de schets, veel meer overlast dan zij thans ervaren. Wij zijn onder de indruk gekomen van de motivaties die de heer Cees Hartlief ons heeft gegeven. OP heeft vandaag een brief aan het College gestuurd. "OP vindt dat de bewoners in de directe nabijheid ten minste eerst vooraf gehoord dienen te worden”, aldus Henny Hoekstra namens OP.

 

De bewoners ter plekke zijn teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente. Zij werden op 23 februari 2014 pas voor het eerst geïnformeerd met een brief en tekeningen van de plannen. Uiteraard was het beter geweest om in een eerder stadium in overleg te treden met de direct betrokken bewoners. Het is een raadsel waarom dat niet is gebeurd.

 

Ook is het tijdstip voor bezwaar erg kort en is het moment ook zeer ongelukkig gekozen zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat laatste onderschrijven wij van harte; desalniettemin hebben wij tijdens de drukke campagneweken tijd voor de heer Hartlief én de bewoners vrijgemaakt.

 

Wat zijn de belangrijkste hoofdbezwaren? Onderstaande punten zijn de hoofdbezwaren. Uiteraard zijn er meer bezwaren maar daarvoor verwijzen de bewoners uw College naar hun schrijven aan de gemeente gedateerd 14 maart 2014.

 

1. Fijn stof en geluidsoverlast

 

De bewoners maken bezwaar tegen de ligging van de nieuw aan te leggen haltes, zo dicht in de buurt van de woningen. Belemmeren het uitzicht, vermindering van woongenot. Zij maken bezwaar tegen de bouw van de bushaltes op de door uw College geschetste locatie. Zij maken bezwaar tegen de bouw van de fietsenstalling op de door uw College geschetste locatie. Parkeerhinder en overlast. Hoe worden de te verwachten parkeerproblemen en overlast, voor de bewoners van de Wipmolen (grenzend aan de Vang), opgelost? Graag uw nadere toelichting hierop.

 

2. Waardevermindering van de woningen

 

Deze waardevermindering willen zij, indien het plan toch door gaat, volledig gecompenseerd zien. Misschien is het verstandig eerst met de bewoners ter plekke in gesprek te gaan?

 

De bewoners zijn uiteraard graag bereid om hun bezwaren en adviezen mondeling aan de gemeente toe te lichten. Daarom lijkt het ons verstandig als er nog eens werk gemaakt zou worden van menselijk contact met de bewoners en een overleg teneinde hun bezwaren mee te nemen in een aan te passen schetsontwerp.

 

De situatie ter plekke in ogenschouw genomen hebbende, trof ons als OP-delegatie dat er voornamelijk met de belangen van de busmaatschappij rekening gehouden lijkt te zijn geworden. De bestaande situatie kan wellicht sterk verbeteren, ook in de zin van een vergroting van de veiligheid door bij de kruising van de BK-weg met de Jan Steenlaan een rotonde te plaatsen. Dat verhindert in elk geval te grote snelheden, is een lastig object voor te grote vrachtwagencombinaties en landbouwtrekkers, denk ook aan de openstelling op termijn van het Containertransferium in Parc Nieuwland met het bijbehorende weliswaar ontmoedigde maar desalniettemin te verwachten sluipverkeer. Kortom, de overlast die bewoners zeggen te gaan ervaren is reëel en dient daarom, aangezien er binnen de gemeente nochtans van een schetsontwerp gesproken wordt, serieus genomen te worden.

 

Ook de veiligheid zal toenemen als het busstation blijft waar het is en er een rotonde komt om de verkeersdoorvoer te verbeteren en de snelheid van het verkeer te begrenzen.

 

Contactpersoon: Henny Hoekstra

Telefoon 078 6411745

liever rotonde op BK weg
AD De Dordtenaar 11 april 2014