Brand na explosie bij Nedstaal

brand bij Nedstaal

Uitgebreide achtergrondinformatie hierover kunt u lezen onder de tab dossiers.

 

 

Als Nedstaal asbest mag verwerken krijgen we hier over een paar jaar allemaal kanker

 

De Rijksoverheid stuurt erop aan asbest te laten verwerken in de inrichting van staalfabriek Nedstaal. Als dat doorgaat krijgen we hier allemaal kanker. De wetenschappelijk bepaalde latentietijd beloopt 10-70 jaren. De uitstoot van het productieproces zal via immissie in de leeflaag terechtkomen. Wij en onze kinderen zijn dan niet meer veilig.

Wij citeren uit een brief die wij onlangs van een betrokkene, de heer J. van Zelm, mochten ontvangen:

 

“Als nabestaande van een asbestslachtoffer weet ik van nabij hoe zo'n ziekteproces zich voltrekt tot aan het onvermijdelijke overlijden. De beelden ervan raak ik nooit meer kwijt. Ik zou willen dat anderen dit nooit behoeven mee te maken. Hetgeen inhoudt dat niemand aan asbest moet worden blootgesteld wanneer dat te voorkomen is”.

 

En de briefschrijver vervolgt: “Omdat ik weet dat er 770.021 Ton (!) asbestvezels alleen al in Nederland zijn verwerkt schrikt u er waarschijnlijk niet van dat dit (nog overal) in Nederland is terug te vinden. Vooralsnog werd en wordt nagenoeg al het asbest-restmateriaal en dus deze 'gevaarlijke stoffen' gestort en (als het 'goed' is) in en niet óp de bodem gestort. De Nederlandse overheid wil van het 'asbestprobleem' af. Iedereen (..veronderstel ik wanneer zij zouden weten wat dit materiaal teweeg kan brengen) wil van dat materiaal af. Nu schijnt het dat er reeds enkele jaren technieken mogelijk zijn die asbest desintegreren. Deze techniek is óók in Nederland mogelijk, maar kost een grote investering die de overheid vooralsnog niet wenst te financieren. Zíj willen éérst zien en dan geloven.”

 

Het gaat dus om een landelijk belang dat asbest op een goede en vooral veilige wijze zal kunnen worden verwerkt. Maar dat kost een investering van enkele tientallen miljoenen. Er moet een nieuwe fabriek worden gebouwd, speciaal gericht op asbestverwerking. Omdat de Regering, de Provincie en de Drechtsteden (Drechtraad 11 februari 2014 --> geen Milieueffectrapportage bij Nedstaal) géén geld willen uittrekken voor zo’n fabriek moet het op een koopje. De inwoners van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht zijn de pineut.

 

En de briefschrijver vervolgt: “Nu zou het zo maar kúnnen zijn dat om mét het kunnen bereiken van zéér hoge temperaturen er maar een paar installaties in Nederland dit "mogelijkerwijs" (..) aan zouden kunnen. Ván die paar (=2) is er maar één onder 'gunstige condities in te zetten'. Die staat kennelijk in 'uw' gemeente Alblasserdam. Deze staalsmelterij, bekend onder de naam Nedstaal, zóu - vallend onder de Nederlandse regelgeving - in technisch opzicht mogelijk én in het LAP 2009-2021 (Landelijk Afval Beheersplan) kunnen passen middels aanpassingen van de vergunningen benodigd om het binnen een dergelijk plan vallen mogelijk te maken én een economisch 'interessante' voortzetting der 'activiteiten' van Nedstaal kunnen zijn. Dit 'masseren' lijkt momenteel gaande.”

 

En de briefschrijver vervolgt: “U weet wellicht dat óók in een verder verleden enorm is gelobbyd om een industrietak in stand te houden én nog met succes óók, dat ging toen om de "Asbestindustrie". Toen was het de productie en nú is het de verwijdering van asbestvezel houdend materiaal dat door de overheid 'gesteund' moet worden, linksom of rechtsom. En, wie gaan dat betalen? De mensen die niet, onvolledig of verkeerd worden voorgelicht en véél later ...dood kunnen vallen (helaas letterlijk).

 

Dát betekent dat Nedstaal de proef-locatie is 'voor de Nederlandse Overheid' die zodoende het 'risico' van de 23 Miljoen Euro kostende investering die ooit is besproken voor een asbest-degeneratie-proces-opstelling te Zwolle, maar die te kostbaar werd bevonden.”

 

Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse Overheid, notabene IN een druk bewoonde en druk bedrijvige westelijke Alblasserwaard een dergelijk proces zou willen laten uitvoeren waar OPNIEUW 'krediet lijkt te worden genomen' op de dus onzekere gezondheidstoekomst van vele burgers, óók die (of juist die) van u ?

 

Natuurlijk heeft de vergunningverlenende instantie 'veel geduld',

- en natuurlijk mag dit 'voorlichtings-en inspraak (..)proces' wat kosten,

- en natuurlijk wordt de burgerij 'ingelicht' over de kankerverwekkende eigenschappen van zelfs (juist) de kleinste óók enkele asbestvezel (het ís nl. géén zgn. 'stapel gif'),

- en natuurlijk wordt het 'hecht gebonden asbesthoudend schroot' met kleine (..) hoeveelheden glijdend (..en niet gestort, want dan heet het 'storten'..) in de smelt 'gebracht',

- en natuurlijk wordt er 'gemeten' op de meest (bereikbare) punten waar uitstoot zou kunnen plaatsvinden

- en natuurlijk wordt er meteen (..) gestopt met 'de proef' (want dát blijft het ) zodra er 'overschrijdingen' gemeten worden (..door wie..)

- en - last but not least - zal er alles aan gedaan worden om "de proef dóór te kunnen laten gaan en dús te laten zien dat 'men' (..) er alles aan doet om het zover te krijgen".

 

Maar.. Over wiens lijk(en), op termijn weliswaar. De latentietijd is wetenschappelijk bepaald op 10 tot maar liefst 70 jaren. Wij willen die erfenis niet helpen dragen ? Kom in verzet.

 

En de briefschrijver eindigt zijn brief als volgt: “Ik beloofde míjn vader op zíjn sterfbed – door ASBESTBLOOTSTELLING VEROORZAAKT – dat ík zoveel als binnen míjn mogelijkheden ligt zou doen om te voorkomen dat anderen dit lot wordt omgehangen, en dús moet ik deze boodschap aan ú sturen .. uit mijn hart en mét mijn hoofd. Ik wens u wijsheid, sterkte en succes met de taak van bescherming van uw burgers.”

 

Onafhankelijk Papendrecht zal zich met hand en tand verzetten tegen de asbestverwerking bij Nedstaal. Wij willen er niet voor verantwoordelijk zijn dat onze inwoners asbestkanker krijgen en doodgaan van de diffuse emissies en duizenden kilo’s fijnstof elk jaar.