Column

Daadkracht en visie!

Henk is 29 jaar en woont nog bij zijn moeder in een appartement op de Veerdam. Graag zou hij een woning in Papendrecht willen kopen, maar als alleenstaande met een modaal inkomen komt hij daar niet voor in aanmerking. Ja, over een aantal jaren kan hij een woning huren aan de A15 met lawaai van treinen in de achtertuin en kabels boven zijn dak.

 

Met verbazing en verwondering heb ik het artikel gelezen. Mijn verbazing zit hem niet in het feit dat de VVD het bouwen van huizen ten noorden van de A15 zou willen toestaan en de huidige wethouder Arno Janssen van ruimtelijke ordening en stedelijk ontwikkeling daar niet afwijzend op reageerde, maar meer op het feit dat andere alternatieven dan niet onderzocht zijn of worden. Bij woningnood wil iedereen immers een huis kopen in de buurt van een luidruchtige A15, voorbijrazende goederentreinen, elektriciteitskabels, toch?

 

Op dit moment speelt er natuurlijk nog veel meer in onze gemeente: Nieuwbouw voor de VO- scholen en ook beslissingen omtrent het theater. Daarbij komt ook dat de voetbalverenigingen binnen onze gemeente ook het nodige ruimtegebrek hebben. Investeringen op het gebied van een nieuwe accommodatie net als bij de VO-scholen zullen ook hier broodnodig zijn.

 

Zijn er binnen onze gemeentegrenzen dan ook alternatieven die nog niet onderzocht zijn?

 

Volgens mij kunnen er duurzame en energieneutrale woningen in het duurdere segment gebouwd worden op Slobbengors en in het Oostpolderpark. Prachtige locaties om te wonen met water, park en de nodige recreatiemogelijkheden. Voor de gemeente levert dit de nodige nieuwe inkomsten op en ook op het gebied van een visie die daadkrachtig en toekomstbestendig is. De gemeente kan hierdoor het lastenniveau handhaven en de hoge voorzieningen in stand houden. “Waar gaan de voetbalverenigingen dan heen?” hoor ik u vragen.

 

Voordat ik op deze vraag antwoord ga geven, wil ik als docent op de Willem de Zwijger eerst nog ingaan op de voorkeursvarianten voor de nieuwe scholen. De oude gebouwen van beide scholen in het VO in ons dorp zijn verouderd en kosten erg veel in onderhoud en energieverbruik. Daarbij vraagt het huidige onderwijs om veranderingen in de inrichting van schoolgebouwen. Volgens mij zijn beide locaties die onderzocht gaan worden ook uitstekend geschikt voor woningbouw. Wie zou er niet in centrum Papendrecht of in de prachtige omgeving van de Vijzellaan willen wonen. Hier zouden starters-, seniorenwoningen gebouwd kunnen worden binnen ons dorp. Het levert onze gemeente wederom de broodnodige financiën op. Daarbij wordt ons dorp aantrekkelijk om te komen wonen en levert het de nodige werkgelegenheid en winkelend publiek op. “ Waar gaan de VO-scholen dan heen?” hoor ik u nu ook vragen.

 

Wat een uitkomst zou het zijn, wanneer het onvriendelijk gebied met de A15, treinen en de nodige kabels een omgeving zou zijn, waar de VO-scholen in hun nieuwe gebouwen die voldoen aan de normen en eisen van de toekomst onderdak bieden aan leerlingen uit Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en de Molenlanden. Bereikbaarheid op de fiets, scooter, met het OV, via de weg en zelfs via het spoor. Deze scholen kunnen dan overdag gebruik maken van de sportvelden en gymlokalen, waar ‘s avonds en in het weekend gebruik wordt gemaakt door voetbalverenigingen of andere sportverenigingen die ook een andere locatie nodig hebben. Een sport- en schoollocatie in ultima forma.

 

Rest nog het theater. Volgens De Ruijter blijft het theater buiten de discussie. “Er gaat nog wat gebeuren in het gebied, dus ook met het theater.” De ingezonden brief van Robin van Heumen van 23 september jl over het theater spreekt boekdelen. Het proefballonnetje om het theater te sluiten en de opdracht om twee miljoen te bezuinigen laten zien dat het theater De Willem inderdaad moet vrezen voor haar voortbestaan. Hoe jammer zou het zijn, dat cultuur en kunst geen plek meer hebben in onze gemeente? Een visie die anticyclisch ingaat tegen alle cijfertjes van kosten en opbrengsten en juist ruimte geeft aan Cultuur met een hoofdletter C, zou zeker erg welkom zijn bij vele liefhebbers van theater. Zou het niet mogelijk zijn om dit theater te verplaatsen naast het gemeentehuis op de Markt. Natuurlijk komen daar de nodige investeringen weer om de hoek kijken, maar een theater op de Markt zou ook erg welkom zijn voor het winkelcentrum De Meent, waar mensen dan nog kunnen winkelen voordat ze naar het theater gaan. Daarbij komt dat ik denk dat de horeca in dit gebied dit initiatief zal omarmen.

 

Al met al denk ik dat een herziening van de omgevingsvisie broodnodig zal zijn. Waarschijnlijk gaat er met deze ingezonden brief niets gebeuren en worden de huidige plannen gewoon uitgevoerd. Volgens mij is het tijd om met een daadkrachtige visie te werken aan een toekomstbestendig Papendrecht. Henk zal dan over een paar jaar zeker blij zijn met zijn woning tussen de Douwes Dekkerlaan en de Rembrandtlaan genietend van de rust in het park. ‘s Avonds fietst hij dan boven de A15 met zijn voetbaltas.

 

Karel Spitsbaard

 

Docent Nederlands

Trainer JO19-1 VV Papendrecht

Kunst- en cultuurliefhebber.