Onafhankelijk Papendrecht is tevens lid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

 

Als lid van de Verenigde Lokale Provinciale Partijen (VLPZH) nemen wij onze verantwoordelijkheid van onderop en kunnen wij wél invloed uitoefenen in de Provinciale politiek. Uiteindelijk bepalen wij dan in de Eerste Kamer wat er in onze gemeente(n) gebeurt. Dat is ook de reden dat de Tweede Kamer niet interessant is voor de lokale partijen. Als voorbeeld noemen wij een item dat zeer actueel is en wat vanuit de Provincie aangestuurd wordt, namelijk de vraag of een gemeente (al dan niet gedwongen of vrijwillig) moet fuseren.

 

Onze fractievoorzitter is een van de initiatiefnemers geweest om te komen tot één overkoepelende provinciale organisatie van lokale partijen. Van onderop georganiseerd. Hierdoor zullen wij mede bepalen wat men over (en in) onze gemeente gaat beslissen zonder dat landelijke politici ons wat opleggen. Onze fractievoorzitter Ruud Lammers heeft de afgelopen jaren samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale en onafhankelijke partijen in onze provincie. Dit alles met als doel om te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie Zuid-Holland te behartigen. Ruim 30% van de kiezers stemmen op een lokale partij. In Papendrecht is dat niet anders. Hiermee is de kracht van lokale, onafhankelijke partijen feitelijk groter dan de kracht van de grootste landelijke partij maar dan wel van onderop. Echter in onze provincie is er van de lokale partijen geen vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en dus ook niet in de Eerste Kamer.

 

De Provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan de besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van Papendrecht, de plaatsing van windmolens, de fileproblematiek op de Drechtstedelijke ruit (A15/A16/N3), infrastructuur, bouwen van woningen, detailhandel en economie, vervoer of het aanpakken van de vervuiler van ons drinkwater met GenX om maar wat voorbeelden te noemen.

 

Onafhankelijk Papendrecht wil niet alleen lokaal/regionaal mede bepalen wat er in onze gemeente gebeurt maar Onafhankelijk Papendrecht wil ook de ontbrekende rol van lokale en onafhankelijke partijen op provinciaal niveau veranderen. De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we van onderaf besluitvorming kunnen beïnvloeden.

 

De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale belangen worden hier in vergeten. Daar willen wij ook voor opkomen. Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen als lid aansluiten, hoe meer invloed de partijen kunnen krijgen in de provincie.

 

“Met een brede lokale achterban kunnen we echt opkomen voor onze lokale inwoners” aldus Ruud Lammers.