Coalitie dient verantwoordelijkheid te nemen

foto de landelijke coalitie
de coalitie van landelijke partijen

Onafhankelijk Papendrecht (OP) roept de aanstaande coalitiepartijen op zich aan hun woord te houden door drie wethouders aan te stellen en niet vier, zoals nu is aangekondigd.

 

Nog geen maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk tijdens het verkiezingsdebat op 25 februari jongstleden, lieten de partijen die op dit moment bezig zijn een coalitie te vormen (VVD-CDA-D’66-CU-SGP-GroenLinks-PvdA) weten dat er in de afgelopen vier jaar weliswaar met vijf wethouders is gewerkt, maar dat voor de komende periode drie wethouders genoeg zijn. En nu komen diezelfde partijen, nog geen maand ná de verkiezingen, daar alweer op terug: het worden er vier, als het aan hen ligt.

 

Wat dit voor de machtsverhoudingen betekent, is dat partijen die op grond van het aantal stemmen bijvoorbeeld twee zetels in de gemeenteraad hebben gekregen en die nu vanuit hun partij een wethouder naar voren schuiven, er een raadslid bij krijgen die de “lege”plek van de toekomstig wethouder opvult. In feite is die partij dan met een persoon meer vertegenwoordigd in het College en de gemeenteraad dan op basis van het aantal zetels het geval zou zijn.

 

Het leveren van een extra wethouder leidt niet alleen feitelijk tot meer macht in de politieke arena maar ook tot een extra kostenpost van minimaal € 250.000,-. Een wethouder verdient in Papendrecht namelijk ruim € 5.900 bruto per maand, onkostenvergoedingen (reis- en pensionkosten) nog niet eens meegerekend, een raadslid ontvangt een vergoeding van € 950,- per maand. En dan kunnen wethouders nog besluiten tot extra uitgaven, zonder toestemming van de gemeenteraad, zoals het vorige college in 2013 heeft gedaan, te weten een mediatraining voor vijf wethouders voor een bedrag van € 53.000,-.

 

Vier wethouders in plaats van drie is onverantwoord. Het zou leiden tot niet noodzakelijke en hoge kosten die voor rekening van de Papendrechtse inwoners komen, en dat in een tijd van economische crisis. Die extra kosten staan bovendien haaks op de door de coalitiepartijen aangekondigde forse bezuinigingen en de voorbeeldfunctie die wethouders en gemeenteraadsleden hebben.

 

“Laten de partijen daarom, nu het nog kan en nu de coalitie nog niet definitief is gevormd, hun verantwoordelijkheid nemen en hun voorbeeldfunctie naar behoren uitdragen”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van OP.

Motie van Treurnis
OP als opsteller van de motie en PAB als mede-ondertekenaar kritiseren op ferme wijze de algehele gang van zaken bij de coalitieonderhandelingen en -vorming, die geleid hebben tot een coalitie van landelijke partijen die als één grote middenpartij alle onderlinge verschillen aan de kant heeft geschoven om maar één ding veilig te stellen: het pluche.
Motie van Treurnis.pdf
Adobe Acrobat document 98.4 KB