PAB, CDA, VVD, D66, CU, SGP, GroenLinks en PvdA schuiven WMO-dossier af

wmo afbeelding

PAB, CDA, VVD, D66, CU, SGP, GroenLinks en PvdA schuiven WMO-dossier af naar Drechtsteden

 

De gemeenteraad van Papendrecht stemde op donderdag 27 februari in met delegatie van bevoegdheden inzake de WMO. Dat is de meest vergaande stap van overdracht van bevoegdheden. Bij delegatie van de bevoegdheden wordt de gemeenteraad, als gekozen volksvertegenwoordiging, ondermijnd. “Dit is wéér een stap in de richting van die ene Drechtstad”, aldus Lammers.

 

 

 

Onafhankelijk Papendrecht (OP) is vierkant tegen delegatie van bevoegdheden van de gemeente naar de Drechtsteden. OP had een voorkeur voor mandatering. Want bij mandatering blijft de Gemeenteraad als hoogste, door de inwoners gekozen, orgaan van de gemeente in beeld en kan er veel beter controle op de uitvoering worden uitgeoefend. Dit recht hebben PAB, CDA, VVD, D66, CU, SGP, GroenLinks en PvdA nu uit handen gegeven. “Een paar weken vlak voor de verkiezingen hebben ze dit er nog net even doorheen geloodst”, aldus Lammers.

 

De wetgever heeft nooit bedoeld dat politieke verantwoordelijkheid wordt overgedragen, en de politieke controlemogelijkheden van de gemeenteraad uit te hollen. De inwoners kiezen de gemeenteraad. Het CDA had notabene een amendement voorbereid, waarin de partij opriep het ontwerp-raadsbesluit van het College te wijzigen. Maar het CDA trok zijn eigen amendement weer in na de zoveelste vage toezegging van het College. “Je ziet dat het CDA als het erop aankomt slappe knieën heeft”, aldus Lammers.

 

De overweging dient zuiver te zijn. Financieel-economische overwegingen of overwegingen van begrotingstechnische aard zijn van een andere orde en kunnen eenvoudigweg niet als argument worden ingezet om beleidsbevoegdheid van het ene orgaan, de Papendrechtse gemeenteraad, over te dragen aan het andere orgaan, de GR Drechtsteden. De Gemeenteraad dient nadrukkelijker in beeld te blijven.

 

Het is daarnaast op zijn minst lastig om op basis van het door het College aangedragen argument van kort cyclisch kunnen bijstellen de veel te vergaande stap te zetten naar delegatie van de bevoegdheden. “Bij delegatie geeft de gemeente namelijk alle bevoegdheden uit handen. Daar is mijn fractie principieel geen voorstander van”, aldus Lammers.