OP tegen komst werkgeverscommissie regiogriffie

Er dient geen werkgeverscommissie griffie Drechtraad te komen.

 

De Drechtsteden, "Europa in het klein", zijn van plan volgende week een werkgeverscommissie regiogriffie Drechtraad te installeren. Onafhankelijk Papendrecht is daar vierkant tegen.

 

Er is een aantal argumenten waarom dit geen goed idee is. Allereerst bestaat hier geen basis voor in ons Staatsrecht. Er bestaat geen dualistische Drechtraad, omdat deze Drechtraad namelijk monistisch is. De vertegenwoordigers in de Drechtraad vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Drechtsteden. Een Algemeen Bestuur van een overheidsorgaan kan per definitie - en volgens de wet - niet dualistisch zijn.

Omdat de Drechtraad, als Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden, monistisch is kan er geen Drechtraad in de zin van een soort van "Drechtsteden-parlement" bestaan. Het is niet de bedoeling - en volgens het Staatsrecht kan het ook niet zo zijn - dat er een vierde bestuurslaag bij zou moeten komen. Omdat er geen Drechtraad kan bestaan die dualistisch is, kan er ook geen "regiogriffie" bestaan. En als men die lijn doortrekt kunnen er logischerwijze ook geen "regiofracties" binnen de Drechtraad bestaan.

En als er geen "regiogriffie" en ook geen "regiofracties" volgens ons Staatsrecht kunnen bestaan, dan kan er ook geen "werkgeverscommissie regiogriffie Drechtraad" bestaan.

 

De Drechtraad zelf is van plan hier op dinsdag 11 februari aanstaande weer ettelijke uren over te gaan vergaderen. Verspilde kosten, tijd en energie! Als men het Staatsrecht wil veranderen, moet men niet in de Drechtsteden beginnen, maar in Den Haag. Het gevolg van al dit bestuurlijke en bestuurskundige regionale gepalaver is dat er alleen maar meer verwarring en onduidelijkheid over ontstaat. Stop daarmee! De Drechtraad bestaat nu uit ongeveer zestig (60) vertegenwoordigende politici. Dat is veel te veel: Dat kan gemakkelijk naar twaalf (12). Want met twee (2) vertegenwoordigers per gemeente in het Algemeen Bestuur van de Drechtraad (bij zes deelnemende gemeenten) kom je al een heel eind. We gaan toch uit van het verlengd lokaal bestuur. Ook het aantal vergaderingen van de Drechtraad, nu tien (10) per jaar, kan terug naar vier (4) per jaar. Dat scheelt ook weer in de kosten. De Drechtraad nu is een bestuurlijk waterhoofd waarop bezuinigd moet worden. Ook al omdat de Drechtraad staatsrechtelijk niet kan bestaan en daarom ook niet kunstmatig overeind gehouden hoeft te worden.

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART ZIJN EEN REFERENDUM OVER Één Drechtstad? Nee!

In Papendrecht zullen de gemeenteraadsverkiezingen een referendum worden over wel of geen Drechtstad. Onafhankelijk Papendrecht vindt dat Papendrecht Papendrecht moet blijven en niet op moet gaan in één Drechtstad. De burgers mogen zich daar op 19 maart 2014 over uitspreken. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn een referendum over Drechtstad.