Amendementen en Moties bij de Algemene Beschouwingen Kadernota 2021

Woordvoering OP printbare versie
OP woordvoering bij de kaderbrief 2022-2
Adobe Acrobat document 386.0 KB
Woordvoering OP printbare versie (beknopt)
OP woordvoering bij de kaderbrief 2022-2
Adobe Acrobat document 386.0 KB
Motie evenwichtiger bezuinigen
Motie OP evenwichtiger bezuinigen.pdf
Adobe Acrobat document 265.3 KB
Motie minder bezuinigen op beweging en sport
Motie OP minder bezuinigen op beweging e
Adobe Acrobat document 261.8 KB
Motie minder bezuinigen op cultuur
Motie OP minder bezuinigen op cultuur.pd
Adobe Acrobat document 371.2 KB
Motie minder bezuinigen op sociaal beleid
Motie OP minder bezuinigen op sociaal be
Adobe Acrobat document 273.7 KB
Motie organisatieontwikkeling
Motie organisatieontwikkeling_1.0.pdf
Adobe Acrobat document 773.8 KB
Motie informeer de bevolking over Pfas inname
2021-07-08 motie informeer de bevolking
Adobe Acrobat document 819.0 KB

Moties die we mede ingediend hebben of die we gesteund hebben.

Motie Groenonderhoud
4.M16 20210708 Motie GEWIJZIGD PAB PvdA
Adobe Acrobat document 122.0 KB
Motie bibliotheek
4.M8 20210708 Motie PvdA, D66, GL, OP Re
Adobe Acrobat document 163.9 KB
Motie Achterstanden weg na corona
4.M10 20210708 Motie D66, OP, GL Achters
Adobe Acrobat document 148.6 KB
Motie ombuiging reclamebord
20210708 Amendement GroenLinks Kaderbrie
Adobe Acrobat document 132.9 KB
Motie eerlijke heffing afvalstoffen
4.M5 20210708 Motie GEWIJZIGD D66 Eerlij
Adobe Acrobat document 78.1 KB

Beantwoording technische vragen.

Kaderbrief
20210527 Kaderbrief 2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 466.1 KB
Beantwoording technische vragen
D04. 20210618 RIB Beantwoording technisc
Adobe Acrobat document 918.4 KB