Tekst algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2018

De samenwerking binnen de GR-D verloopt goed. Wij hebben geen behoefte aan nieuwe structuurdiscussies. Liever praten we over de inhoud en over wat we met elkaar in concreto kunnen bereiken. We geven in drie minuten spreektijd graag de volgende drie kaders voor de komende periode mee aan het dagelijks bestuur.

 

  1. We zouden het armoedevraagstuk de komende periode op de agenda moeten zetten. Sociale Raad. Relatie SDD / GRD met voedselbanken. Samenwerken met het Platform tegen Armoede. Groeiagenda vaststellen. Sociaal domein aan Groeiagenda toevoegen. Er moet een uitvoeringsprogramma komen.
  2. Leefbaarheid. Beter milieu, veilig water, gezonde lucht. Goed de vinger aan de pols houden op deze dossiers. In overleg met provincie en Rijk.
  3. Bereikbaarheid. Motie Lightrail Papendrecht naar Rotterdam.
Motie Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam
Motie-OP Drechtraad 030718 Lightrail M1
Adobe Acrobat document 313.5 KB

Uitslag stemming motie Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam.

'Oude' bestuur Drechtsteden (dhr. Tanis, Sliedrecht) ontraadde de motie.

 

Voor 321 stempunten,

Onafhankelijk Papendrecht voor,

Partij T@B van de heer Philippo, stemverklaring, positief,

PRO Sliedrecht ook positief,

 

PvdA Alblasserdam, Wim van Krimpen, wil ‘station Alblasserdam’, ontsluiting achterland, optimistisch beleid/geluid,

VVD Alblasserdam ook voor,

PvdA regiofractie voor,

D66 regiofractie voor.

 

 

Tegen 698 stempunten,

GroenLinks regiofractie inclusief GroenLinks Papendrecht tegen,

 

SGP/CU, CDA, VVD (minus VVD Alblasserdam) tegen,

CU Papendrecht niet aanwezig, regiofractie tegen,

Samenwerkende Lokale Partijen tegen.

 

Onafhankelijk Papendrecht participeert in de Drechtraad vanuit een kritische en verbindende houding. Het is plezierig te merken dat er goed inhoudelijk met elkaar wordt gediscussieerd. We stemmen in met de jaarstukken 2017. We stemmen in met de Burap 2018. We stemmen in met de Primaire begroting 2019. We zijn dankbaar voor steun aan de motie Lightrail van Papendrecht naar Rotterdam.

Jaarstukken 2017 GRD 8 juni 2018 met con
Adobe Acrobat document 2.7 MB
1e burap 2018 versie 18 juni 2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB
Primaire Begroting 2019 versie 12 juni 2
Adobe Acrobat document 860.9 KB

Door Onafhankelijk Papendrecht gesteunde moties van andere fracties.

Drechtraad 03-07-2018 D66VSP en GroenLin
Adobe Acrobat document 38.0 KB
Drechtraad 03-07-2018 D66VSP en GroenLin
Adobe Acrobat document 299.9 KB
Drechtraad 03-07-2018 GL en PvdA Motie j
Adobe Acrobat document 160.7 KB
PvdA motie Groei Agenda (1).pdf
Adobe Acrobat document 390.9 KB