Voedselbank

Persbericht extreme stijging aantal cliënten voedselbank
0050 Persbericht OP inzake voedselbank.p
Adobe Acrobat document 341.9 KB
Onafhankelijk Papendrecht stelt weer vragen
Art 40 vragen inzake voedselbank Papendr
Adobe Acrobat document 263.0 KB
Gepubliceerd in De Klaroen op woensdag 13 april 2016
Gepubliceerd in De Klaroen op woensdag 13 april 2016

Extreme stijging aantal cliënten voedselbank

»   In 2015 extreme stijging van 339% cliënten van de Voedselbank Papendrecht

 

De armoede in Papendrecht neemt drastische vormen aan. Waren er op 31 december 2014 nog 82 cliënten bij de voedselbank geregistreerd, een jaar later (per ultimo 2015) zijn dat er 278. Een stijging van maar liefst 339%. Daaronder bevinden zich 121 kinderen (in de leeftijd t/m 17 jaar).

 

Wij maken ons hierover ernstige zorgen. Vandaag heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht dan ook vragen aan het College van B&W gesteld.

 

Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2016 vorig jaar heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht al aan de alarmbel getrokken en een motie ingediend. Deze motie werd overigens niet door de meerderheid in de Raad gesteund. De motie riep ertoe op een fors bedrag (€ 431.000,-) dat de gemeente Papendrecht terugkreeg van de Drechtsteden (voor een deel) aan de sociale minima te besteden. Dat geld zou een welkome druppel hebben betekend op de gloeiende plaat van de groeiende armoede in Papendrecht.

 

Op 1 december 2015 heeft de Drechtraad op initiatief van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een motie aangenomen betreffende de correctie op het boetebeleid in het kader van de fraudewet. De Sociale Dienst Drechtsteden is op dit moment hard bezig alle in het verleden onterecht opgelegde boetes in kaart te brengen en aan de mensen die het betreft terug te betalen.

 

De armoede onder de inwoners neemt - om het mild uit te drukken - echter nog steeds niet af in Papendrecht en in de Drechtsteden. De schattingen lopen uiteen om hoeveel kinderen het gaat die in armoede leven, maar er zijn indicaties dat het in 2014 om ruim vierduizend kinderen ging, en onze verwachting is dat dit aantal zal zijn gestegen.

 

Kijken we naar de extreme stijging van het aantal mensen dat in Papendrecht van de voedselbank gebruik mag maken, dan zien we een stijging van het aantal cliënten in 2014 van 82 naar in 2015 een aantal van 278. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft voorstellen gedaan meer geld naar de sociale minima toe te sluizen, omdat er grote nood bestaat onder deze doelgroep.

De cijfers lijken in voldoende mate aan te tonen dat er veel meer mensen zijn die in armoede leven, nog steeds als gevolg van de financiële crisis.

 

Onderkomen Voedselbank

Wij krijgen signalen dat het onderkomen van de Voedselbank in Papendrecht verre van ideaal te noemen is. Elke week krijgen cliënten voedsel aangereikt op een locatie die nog steeds niet geschikt is voor dit werk. Ook komen daar cliënten die zeer slecht ter been zijn, die de trappen niet of nauwelijks op en af kunnen lopen om groenten en fruit van de onderste verdieping op te halen. Het gevolg is dat de vrijwilligers de tassen voor deze mensen naar boven sjouwen. De vrijwilligers krijgen op die manier zelf ook medische klachten.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat het College van B&W niet langer kan talmen met het nemen van de nodige maatregelen om op korte termijn een vervangende ruimte te regelen, zodat de voedselbank op een goede manier uit de voeten kan.

 

“Als je deze cijfers op je in laat werken kun je je ogen bijna niet geloven. Daar waar wij al een paar jaar actief zijn om aan te geven aan het gemeentebestuur dat er hoge nood is onder de sociale minima, zien wij dat er telkens lippendienst wordt bewezen door het bevoegd gezag. Terwijl er niks uit hun handen komt. Een extreme stijging van 339 procent tot een aantal van 278 inwoners dat in 2015 afhankelijk was van de voedselbank in Papendrecht vinden wij alarmerend. En we roepen het College van B&W - en in het bijzonder de verantwoordelijk wethouder - op om na het lezen van deze informatie in actie te komen en ervoor te zorgen dat er onmiddellijk fondsen beschikbaar komen voor de ondersteuning van de sociale minima in onze gemeente”, aldus Lammers.

 

 

Een kleine correctie op eerdere berichtgeving van de kant van de Voedselbank:

Het aantal cliënten beliep met 82 kratten per 31-12-14: 205. Eind 2015 waren het 105 kratten, en het aantal personen was 278, waarvan 121 kinderen onder de 18.

Het aantal cliënten dat in Papendrecht van de diensten van de voedselbank gebruik maakt stijgt. Dat betekent volgens ons dat het minimabeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden sub-optimaal werkt.

 

Het overzicht dat wij van de voedselbank kregen ziet er als volgt uit:

Eind 2011: 54 kratten

Eind 2012: 61 kratten

Eind 2013: 60 kratten

Eind 2014: 82 kratten wat staat voor 205 personen

Eind 2015: 105 kratten wat staat voor 278 personen, waarvan 121 kinderen onder de 18 jaar

 

Bezuinigingen op het minimabeleid zijn wat ons betreft onwenselijk. 

armoede


brief van het regiobestuur
positief over het initiatief
ZugqqwuIS_kopie_brief_DSB_aan_dhr._Lamme
Adobe Acrobat document 330.4 KB

Vanaf maandag 24 december 2012 kunnen cliënten van de Voedselbank op vertoon van hun aansluiting bij de Voedselbank bij een groeiend aantal theaters op de dag van de voorstelling terecht voor de onverkochte plaatsen. Er hebben zich nu al verschillende theaters voor dit initiatief aangemeld, waaronder de schouwburgen van Amsterdam, Rotterdam en Haarlem. De verwachting is dat dit aantal na de lancering van het initiatief snel zal groeien. Ook steeds meer producenten en bespelers steunen het initiatief.

 

De koepelorganisatie Voedselbanken Nederland is blij met het initiatief. "In het hele land zijn elke week 60.000 mensen op ons aangewezen. Door het ontbreken van geld ontstaat een cultureel isolement, ook voor kinderen. Voedselbank Cultuur zou wel eens in een belangrijke behoefte kunnen voorzien", aldus voorzitter Leo Wijnbelt.

 

Initiatiefnemer theatergezelschap Orkater roept theaters in heel Nederland op zich aan te sluiten. Orkater-directeur Marc van Warmerdam: "Let wel, Voedselbank Cultuur is geen organisatie. Het is feitelijk niet meer dan een vignet. Je hoeft alleen maar te laten weten dat eenieder die zich kan identificeren als cliënt van de Voedselbank op de dag van de voorstelling gratis gebruik kan maken van de niet-verkochte stoelen, ongeacht prijs of rang, ongeacht het programma. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als ook concertzalen, pop podia, bioscopen en musea zich aansluiten."

 

Vanaf maandag 24 december kunnen cliënten van de Voedselbank onder andere terecht bij de onderstaande podia: Amsterdam - Stadsschouwburg, Het Concertgebouw, Theater Bellevue, De Krakeling, De Kleine Komedie, De Meervaart, Het Ketelhuis, Bimhuis, Holland Festival, Het Veem Theater; Alkmaar - Theater de Vest; Den Haag - Theater Korzo; Drachten - Schouwburg De Lawei

Gorinchem - Theater Peeriscoop; Gouda - De Goudse Schouwburg; Haarlem -Stadsschouwburg & Philharmonie, Toneelschuur; Leiden - Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal Leiden; Rotterdam - Rotterdamse Schouwburg, Rotterdams Wijktheater… en de theaters in de Drechtsteden?

 

Voedselbank Cultuur ook in de Drechtsteden

Ook in de Drechtsteden zijn de theaters wellicht bereid om deel te nemen aan deze actie. Er is waarschijnlijk ook bij ons in de Drechtsteden voldoende draagvlak voor. In Papendrecht werd afgelopen weekend de zogenaamde “Santa Run” gehouden; 600 (verklede) Kerstmannen en -vrouwen liepen een rondje dorp om geld op te halen voor de kinderen van Voedselbank-gezinnen. Om zo de nood enigszins te lenigen. Het was een doorslaand succes.

 

Het zou reuze prachtig zijn als de theaters in onze regio het initiatief van theatergezelschap Orkater zouden oppakken en de onverkochte stoelen in hun theaters gratis ter beschikking zouden stellen van mensen die gebruik (moeten) maken van de Voedselbank. Het zou reuze prachtig zijn als de gemeenten van de Drechtsteden zich hierachter zouden scharen.