Hendrik-Ido-Ambacht, vergadering Drechtraad d.d. 06 oktober 2015 - De oprichting van een Steunpunt voor Urgente Noden in de Drechtsteden is een feit. Lees er meer over in de Notitie (hieronder).

In de Drechtsteden kunnen mensen geconfronteerd worden met bijzondere financiële omstandigheden of urgente financiële noden, waarvoor geen of niet tijdig of niet voldoende voorliggende wettelijke voorzieningen beschikbaar zijn. Om deze nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst-/hulpverleners van organisaties waarmee een convenant is afgesloten een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten.

Notitie Oprichting Fonds voor Urgente No
Adobe Acrobat document 226.8 KB
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar van zaterdag 11 juli 2015
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar van zaterdag 11 juli 2015


Motie Minimabeleid OP-SP-PvdA Drechtraad
Adobe Acrobat document 108.5 KB
0034 Persbericht OP inzake amendement co
Adobe Acrobat document 295.2 KB
OP amendement GRD 2014 (01).pdf
Adobe Acrobat document 210.9 KB

Persbericht 29 mei 2015

 

Geef steun aan Platform tegen Armoede

Vierduizend kinderen in de Drechtsteden groeien op in armoede

 

Recent werd duidelijk dat de Sociale Dienst Drechtsteden een bedrag van 1 miljoen euro niet kan/ kon uitbetalen aan de sociale minima in de regio Drechtsteden. Er zijn in onze regio echter veel mensen die amper rond kunnen komen. Daar valt nog veel aan te doen.

 

Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat het geld dat van het Rijk afkomstig is en dat specifiek is bedoeld voor de sociale minima ook daaraan besteed dient te worden.

 

Vierduizend kinderen in de Drechtsteden groeien op in armoede

In de Drechtsteden gemeenten leven volgens de recent beschikbaar gestelde cijfers 4.049 kinderen in armoede. Dan gaat het om gezinnen die ook tot de sociale minima gerekend kunnen worden. Het gaat in zijn totaliteit derhalve om aanzienlijke aantallen mensen die in armoede leven.

 

De Sociale Dienst Drechtsteden zou de doelgroep van de sociale minima weer actief moeten gaan opzoeken om te weten wat er speelt. Het is niet altijd duidelijk voor mensen op het sociale minimum wat de mogelijkheden zijn om armoede tegen te gaan. Daar ligt een kans om met goede voorlichting én begeleiding die mensen wél te bereiken die nu niet kunnen worden bereikt.

 

De ideeën die het Platform tegen Armoe heeft geopperd kunnen door de Sociale Dienst Drechtsteden worden overgenomen. En ook zou er weer een zogenaamd ‘productenboekje’ kunnen worden vervaardigd zodat dit kan worden uitgedeeld onder de doelgroep. Sociale minima kunnen vaak nauwelijks achterhalen welke mogelijkheden er bestaan.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht roept de Drechtraad op om zowel het bestuur van de Drechtsteden als de Sociale Dienst Drechtsteden aan te sporen tot een meer (pro-)actieve opstelling als het gaat om het actief terugdringen van armoede onder de doelgroep van de sociale minima in de Drechtsteden gemeenten.

 

Met een beetje goede wil en dito inzet moet het mogelijk zijn om met het beschikbare geld voor de sociale minima ook daadwerkelijk die mensen te bereiken die tot deze doelgroep behoren. Het is onze morele plicht om ervoor te zorgen dat armoede (in het bijzonder armoede onder kinderen) zich niet verder uitbreidt en teruggedrongen wordt”, aldus Lammers.

Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op vrijdag 29 mei 2015
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op vrijdag 29 mei 2015

Armoede in Papendrecht en omgeving

 

De armoede in Papendrecht en de omliggende gemeenten van de Drechtsteden neemt toe. Dat is een rechtstreeks gevolg van de financiële crisis die begon in 2008 en het Rijksbeleid, van de Regering Rutte. Daarin werken samen de VVD, PvdA, met gedoogsteun van D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en het CDA. De eerste twee partijen (VVD en PvdA) vormen samen de Regering.

 

De (GR-) Drechtsteden is belast met de uitvoering van allerlei regelingen op het Sociaal Domein. De coalitie van partijen in de Papendrechtse gemeenteraad bestaande uit VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, ChristenUnie en GroenLinks stuurt via een meerderheid in de Raad het College van B&W aan. Namens het College is de heer Richard Korteland (VVD) de vertegenwoordiger van de gemeente Papendrecht in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

De coalitiepartijen steunen dus via het College van B&W per definitie al het beleid van het bestuur van de GR Drechtsteden.

 

Recent werd duidelijk dat de Sociale Dienst Drechtsteden een bedrag van 1 miljoen euro niet kon uitbetalen aan de sociaal zwakkeren in de regio Drechtsteden. Dit lijkt de fractie van Onafhankelijk Papendrecht onbestaanbaar.

Er zijn in onze regio veel mensen die amper rond kunnen komen. Het is dus erg vreemd wat de Sociale Dienst zegt: namelijk dat ze niet weten waar de mensen zitten die het geld nodig hebben omdat ze op het sociale minimum zitten.

 

Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat het geld dat van het Rijk / de Regering afkomstig is en dat specifiek is bedoeld voor de allerarmsten onder ons (de sociale minima) dat dát geld (dat is geoormerkt, zoals dat heet), direct uitbetaald dient te worden aan de doelgroep. Het bestuur van de Drechtsteden mag dit geld niet inpikken.


Onafhankelijk Papendrecht maakt zich ook grote zorgen over de toename van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit

 

Jaar 2011 2012 2013 2014
Aantal bereikte kinderen in armoede
Papendrecht 187 221 245 311
Drechtsteden totaal 2614 2931 3329 4049
Antwoorden van het College van B&W
e - Art40 OP Kinderen in armoede.pdf
Adobe Acrobat document 860.8 KB