Lozingen op de rivier (de Noord)

Rijkswaterstaat niet door het OM geïnformeerd

Op 1 augustus 2014 ontvingen wij een brief van Rijkswaterstaat. In die brief stelt Rijkswaterstaat onder meer dat u als Openbaar Ministerie Rijkswaterstaat niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van het vermoeden dat bij de regenval vervuild water de rivier (de Noord) instroomt. Wij nemen daarom weer contact met u op teneinde helder te krijgen of en zo ja op welke wijze u als OM Rijkswaterstaat ter zake hebt geïnformeerd dan wel van plan bent dat alsnog te gaan doen.

In elk geval stellen wij vast als onafhankelijke gemeenteraadsfractie van Papendrecht geen

terugkoppeling van het OM hieromtrent te hebben mogen ontvangen.


De (actuele) stand van zaken leest u in onderstaande documenten.

Brief met verzoek om onderzoek door het OM
brief-4 OM inzake Nedstaal 04-11-2014.pd
Adobe Acrobat document 7.4 MB
Brief van het OM inzake een onderzoek
OM ingekomen brf 27-11-2014 inz Nedstaal
Adobe Acrobat document 675.9 KB