Emissies van giftige stoffen in het milieu

Een recente foto van emissies bij Nedstaal die door de wind afgebogen worden en neerdalen
Een recente foto van emissies bij Nedstaal die door de wind afgebogen worden en neerdalen

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

van de gemeente Papendrecht,

de heer C.J.M. de Bruin

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

maandag 4 april 2016

Onderwerp

Giftige stoffen emissies door Nedstaal in 2014

 

 

Geachte heer De Bruin,

 

Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het reglement van orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het college alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden van de gemeenteraad.

 

In verschillende brieven gedurende de afgelopen jaren heeft uw College in de richting van de Gemeenteraad (en de samenleving) gesteld zorg te hebben over de emissies van Nedstaal te Alblasserdam. Zorg dan met name voor de volksgezondheid en de effecten van die emissies op de gezondheid van de inwoners van de gemeente Papendrecht. Het is in dat kader dat wij u om een nadere toelichting – en waar mogelijk een bevestiging – willen vragen als het gaat om een aantal van die zorgwekkende emissies.

Volgens de ons bekende informatie over het jaar 2014 gaat het om de onderstaande emissies.

De minerale olie wordt al jaren op de rivier de Noord geloosd en ‘verdwijnt’ richting Rotterdam.

De emissies dalen neer in Alblasserdam, maar via de wind ook in de gemeente Papendrecht.

Waar gaat het om?

 

 

-        8.000.000 kilo CO2

 

Vraag 1: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 8 miljoen kilo koolstofdioxide gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

 

 

-         140.404 kilo Koolmonoxide

 

Vraag 2: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 140.404 kilo koolmonoxide gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

 

-        109 kilo Lood

 

Vraag 3: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 109 kilo lood gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

-        3 kilo kwik

 

Vraag 4: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 3 kilo kwik gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.


 

-        20.463 kilo NOX [1]

 

Vraag 5: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 20.463 kilo stikstof gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

-        15.398 kilo SO2 [2]

 

Vraag 6: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 15.398 kilo zwavelzuur gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

-        103 kilo Naftaleen [3]

 

Vraag 7: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 103 kilo Naftaleen gaat?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

-        700.000 kubieke meter met fijnstof vervuilde lucht per uur 

     

     ofwel: 6,13 miljard kubieke meter met fijnstof vervuilde lucht per jaar

 

 

Vraag 8: wilt u bevestigen dat het om een emissie van 700.000 kubieke meter vervuilde lucht gaat en dat per uur. Wilt u bevestigen dat het om een emissie van 6,13 miljard kubieke meter vervuilde lucht gaat die per jaar (in 2014) werd geëmitteerd?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

-        5.000 liter minerale olie lozing op rivier De Noord

 

Vraag 9: wilt u bevestigen dat het om een emissie gaat van 5000 liter minerale olie in de vorm van een lozing in de rivier de Noord?

Graag uw nadere motivatie en toelichting met betrekking tot de effecten hiervan op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en een inschatting van de gezondheidsschade die de inwoners van de gemeente Papendrecht hierdoor oplopen.

 

 

Vraag 10: Is het ook reeds mogelijk bij de beantwoording van onze vragen de emissiecijfers te verstrekken over het jaar 2015?

 

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Onafhankelijk Papendrecht

 

(Ruud Lammers).

 [1] In oktober 2004 publiceerde de ESA de resultaten van een onderzoek naar de concentratie stikstofdioxide op de Aarde. De resultaten zijn verzameld met de satelliet Envisat. Uit de gegevens blijkt dat Vlaanderen en Nederland in één van de sterkst vervuilde gebieden liggen.

 

[2] Zwaveloxiden (SOx) is de verzamelnaam voor zwaveldioxide (SO2) en zwaveltrioxide (SO3). Het is een verbrandingsproduct van zwavel met lucht. Het komt met name vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het vormt in lucht in aanwezigheid van vocht en andere verbindingen makkelijk zwaveltrioxide (SO3), een verbinding waaruit zich in water zwavelzuur vormt. Dit regent uit de atmosfeer op de aarde neer (zure regen).

 

[3] Naftaleen (uit het Grieks voor aardolie: naphtha) is een witte, vaste stof met de brutoformule C10H8, die al bij kamertemperatuur sublimeert. Naftaleen is een bicyclische aromatische koolwaterstof met een karakteristieke, teerachtige geur. Naftaleen is gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu.

(Brondefinities voetnoten: Wikipedia).