OP wil architectonisch spannende nieuwbouw voor scholen in het voortgezet onderwijs

Wij zijn van mening dat de gemeente een constructieve en positieve rol dient te spelen om samen met de (vo) scholen op een serieuze manier de meest uitdagende plannen tot ontwikkeling én uitvoering te brengen. Het gaat er daarbij om het “dromen” en het “doen” tot elkaar te brengen. Immers, een nieuw scholendorp bouwt men voor de komende 40 jaar. Het vermogen van de gemeente biedt voldoende aanknopingspunten voor nieuwbouw.

 

Wij zouden het als OP-fractie toejuichen als het nieuwe scholendorp ook gebouwd zou gaan worden door een gerenommeerde architect. Naast het feit dat het nieuwe scholendorp mogelijkheden biedt de nieuwste (wellicht ook digitale) ontwikkelingen binnen het onderwijs en het lesgeven te accommoderen, zal een spannende onalledaagse architectenkeuze voor het nieuwe gebouw het onderwijs in Papendrecht ook nog eens qua uitstraling op de kaart zetten. Dat is niet alleen goed voor de leerlingen, de docenten, kortom de scholen zelf, maar dat is ook erg goed voor de gemeente. De gemeente zou zo kunnen laten zien over visie en durf te beschikken.

 

In deze tijden van vergrijzing is het zaak nu een plan te ontwikkelen dat tevens gericht zal zijn op het aantrekken van jonge gezinnen met kinderen die hun schoolloopbaan in Papendrecht zullen hebben. Meer jonge gezinnen met kinderen, een daarbij goed passend stelsel van onderwijsinstellingen, met perspectieven die aanspreken, zal de lokale trend van de vergrijzing kunnen keren, en onze gemeente veelzijdiger en aantrekkelijk maken, evenwichtiger qua leeftijdsopbouw, en bovendien een borging zijn voor de onafhankelijkheid van onze eigen gemeente. Het is goed als gemeente Papendrecht een onderwijsbeleid te hebben dat “eigen” is, van hoge kwaliteit en diversiteit bovendien, en dat tot meer eigenwaarde en trots oproept ten opzichte van hetgeen we in de centrumgemeente (Dordrecht) zien.

 

“Het moet er zo komen uit te zien, dat Papendrecht staat voor de meest blitse architectonische school, het nieuwe scholendorp, in/met een uniek scholendorp-concept, geworteld in de traditie, met inhoudelijk onderwijs van topkwaliteit; een gemeente waar het prettig wonen, sporten, werken, leven én leren is! We zien een gedeelde agenda  van onze gemeente met het onderwijs, laten we de synergie samen tot stand brengen”, aldus Lammers.

0022 08092014 Brief aan College inzake t
Adobe Acrobat document 3.9 MB
Lammers stelt vragen aan het College over de financiering van de scholen
OP is tegen bezuinigingen op scholen.
vragen ex. art. 36 inzake financiering s
Adobe Acrobat document 22.6 KB