Discussie over een second opinion bij investering in nieuwbouwplannen VO scholen

Commissie ABZ 11 januari 2021 Discussie over second opinion

Wij hebben naar voren gebracht dat een second opinion belangrijk is. Het dient er bij een verstandige politieke afweging om te gaan WAT er moet gaan gebeuren en minder om de vraag HOE dat vervolgens wordt uitgewerkt. Van belang is uiteindelijk dat de gemeenteraad van tevoren over betrouwbare, feitelijk correcte en inhoudelijk juiste informatie kan beschikken. De griffie heeft een notitie opgesteld en het college heeft naar aanleiding daarvan een memo geschreven. Deze kunt u hieronder lezen.

De notitie
20210111 ABZ Notitie ondersteuning raad
Adobe Acrobat document 81.3 KB
Het memo
memo reactie college voornemen extern ad
Adobe Acrobat document 55.1 KB