Windturbines

Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler vanaf heden, jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De cijfers tonen aan dat in 2020 de gemiddelde energiebelasting  uitkomt op ongeveer € 90 per maand per huishouden.

Rapport Windenergie in Nederland
WindenergieInNederland-Def-04-06-2013-4.
Adobe Acrobat document 179.0 KB
Artikel NRC Handelsblad 7 oktober 2015 Opinie
Artikel NRC Handelsblad 7 oktober 2015 Opinie