Het Nationaal Preventieakkoord

Voor gemeenten is een lokaal preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid. De gemeente of regio bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend.

Sinds de introductie van het IJslandse preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Wat hebben ze in IJsland gedaan? En vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? De afgelopen drie jaar hebben zes Nederlandse gemeenten in een leertraject het IJslandse preventiemodel geïmplementeerd, ondersteund door het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Ze zijn enthousiast over de aanpak en raden andere Nederlandse gemeenten aan op deze manier te werken. Bekijk de belangrijkste uitkomsten in de infographic en het evaluatierapport.
Infographic
Infographic.pdf
Adobe Acrobat document 512.0 KB
Factsheet
Factsheet.pdf
Adobe Acrobat document 556.1 KB
Tussenevaluatie
Tussenevaluatie.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB