Parkeerbeleid centrumgebied

Papendrecht, 21 december 2017

 

Twee uur gratis parkeren in centrum Papendrecht

Vanaf 1 januari 2018 parkeert u de eerste twee uur gratis in de parkeergarages Meent en Overtoom. Na het tweede uur geldt het oude tarief. Deze maatregel is mogelijk geworden door de gezamenlijke inzet van vastgoedeigenaren, winkeliers, supermarkten en gemeente.

 

De ondernemers en vastgoedeigenaren zijn verheugd dat op 14 december  de gemeenteraad heeft ingestemd met het vaststellen van een Bedrijven Investeringzone (BIZ) voor het centrum van Papendrecht. Met de BIZ kunnen  in het centrum gezamenlijk projecten bekostigd worden om het centrum van Papendrecht te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Een van de projecten is het mogelijk maken van gratis parkeren. Naast een bijdrage vanuit de BIZ leveren ook de drie supermarkten Lidl, Dirk en Jumbo een financiële bijdrage om deze gratis uren mogelijk te maken. Wethouder Marco Hoogland: “Geweldig dat we de stap kunnen zetten om de eerste uren gratis aan te bieden. Gratis parkeren draagt veel bij aan een gastvrij centrum van Papendrecht."

 

 

Nu de raad besloten heeft om de BIZ te faciliteren, kan gestart worden met een draagvlakmeting onder alle betrokken winkeliers en vastgoedeigenaren. Rond 8 januari ontvangen zij een informatiepakket om hun stem uit te brengen. Alleen bij voldoende steun kan de BIZ daadwerkelijk opgericht worden. Björn van Dijl, voorzitter Stichting BIZ Papendrecht Centrum; "Samen met de gemeente hebben we vertrouwen in de uitkomst en daarom voert de gemeente het gratis parkeren in per 1 januari".

 

(Persbericht gemeente Papendrecht)

Het parkeerbeleid in het centrumgebied is een probleem.

Hoe komt dat? De gemeente heeft jaren geleden fors geïnvesteerd in parkeergarages, de parkeergarage bij de Meent en de parkeergarage Overtoom.

De bezettingsgraden van beide garages vallen zwaar tegen.

De gemeente legt veel geld toe op de parkeergarages.

 

Omwonenden klagen dat zij zelf niet voor hun deur kunnen parkeren. Er is een parkeervergunningenstelsel voor omwonenden ingevoerd. Maar dan nog zijn er parkeerproblemen wegens verplaatsing van het parkeerprobleem.

 

Hoe kan dit worden opgelost?

Stel de parkeergarages open tegen veel gunstiger tarieven. Dat maakt het parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker voor veel meer mensen.

 

Brief College parkeerbeleid.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

In het centrum en omringende wijken is een blauwe zone aangebracht. Hier kunt u met een parkeerschijf maximaal één uur parkeren. Uitzondering is gemaakt voor de vergunninghouders. Zij vallen buiten de parkeerschijfzone.