· 

Subsidie beschikbaar voor bouw Tiny Houses

Tijdens de commissie Ruimte van woensdag 23 november jl. was het onderwerp Tiny Houses aan de orde. Er was een inspreker die een schetsontwerp had gemaakt voor een aantal Tiny Houses op het voormalige terrein van de Wieken.

We hebben de informatie op onze website gezet.

 

Subsidie voor gemeente beschikbaar voor bouw Tiny Houses

Er is door het Kabinet in 2022 €100 miljoen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage €12.000 inclusief btw. Met een maximumbedrag van €10 miljoen inclusief btw per gemeente. Meer informatie over de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting en de voorwaarden van deze financiële regeling is via deze link te lezen.

 

Gaat de gemeente nu besluiten om Tiny Houses te (laten) bouwen of niet?

Als kritische constructieve oppositiepartij willen we graag een actieve bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor concrete problemen van inwoners van onze gemeente. We zijn tevreden over het feit dat het onderwerp Tiny Houses afgelopen woensdag in de commissie is besproken. En misschien leidt het tot gezamenlijke concrete acties om iets aan de woningnood te doen? Dit soort woningen, Tiny Houses, is snel en flexibel te bouwen, voor relatief beperkte kosten te realiseren, en met een tijdelijke vergunning op korte termijn te realiseren op het voormalige terrein van de Wieken.

 

Standpunt fractie Onafhankelijk Papendrecht

Wat de OP-fractie betreft kunnen er Tiny Houses worden gebouwd zowel op het voormalige terrein van de Wieken als in de Vriesenpolder (ten noorden van de A15) in een natuurlijke omgeving.

De Klaroen 19 oktober 2022
De Klaroen 19 oktober 2022