· 

Papendrecht komt bij het asielopvangbeleid uit de verkramping

Onafhankelijk Papendrecht pleit al jaren voor meer openheid en transparantie bij het vraagstuk van de plaatselijke asielopvang. Dat pleidooi werpt nu zijn vruchten af.

“Een permanente wettelijke taakstelling voorkomt dat er in iedere gemeente een politieke discussie moet worden gevoerd over de vraag óf men asielzoekers wil opvangen. Vaak ook nog op een moment dat er geen tijd voor is. Het zou ook het inroepen van staatsnoodrecht overbodig maken. Met een permanente wettelijke taakstelling kunnen lokale bestuurders zich beroepen op een opdracht die moet worden uitgevoerd, waardoor de opvang van asielzoekers business as usual kan worden, net als het huisvesten van statushouders. Dat verloopt ook niet altijd vlekkeloos, maar die taakstelling als zodanig is algemeen geaccepteerd. Het is evident dat gemeenten daarbij voor grote uitdagingen staan vanwege de schaarse ruimte en de grote druk op de woningmarkt. Het is daarom van groot belang dat de invoering van een gemeentelijke taakstelling voor het opvangen van kansrijke asielzoekers gepaard gaat met een bredere toepassing en facilitering van flexibele huisvestingsoplossingen, waar verschillende aandachtsgroepen tijdelijk kunnen worden gehuisvest in afwachting van een sociale huurwoning”, aldus een tekstfragment uit het rapport De asielopvang uit de crisis, pagina 7.

 

Onafhankelijk Papendrecht pleit al jaren voor openheid en transparantie

In september 2022 was de lijn van het College van B&W dat debatten over het asielopvangbeleid in de beslotenheid van de geheimhouding gevoerd moesten worden. De inwoners mochten er niet bij, want dat zou alleen maar commotie geven. Vanaf dat moment heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht er stelselmatig op gewezen dat debatten over het asielopvang vraagstuk niet achter gesloten deuren gevoerd mogen worden, omdat het per slot van rekening gaat om het opvangen van asielzoekers (en Oekraïners vanwege de oorlog aldaar), het huisvesten in de buurten en het begeleiden naar school of werk en daarmee het op weg helpen bij de verdere integratie in de maatschappij.

 

Destijds vond de meerderheid van de gemeenteraad dat het College van B&W er goed aan deed de asielopvang buiten de openbaarheid te houden en werd een verzoek om een interpellatiedebat namens Onafhankelijk Papendrecht afgewezen. Nu we twee jaar verder zijn is er een andere wind gaan waaien: de verkramping bij het asielopvangbeleid is losgelaten.

 

En dat is goed nieuws, want het heeft altijd de voorkeur in alle openheid met elkaar in debat te gaan. Dan kan iedereen volgen wat er besproken wordt en wordt het onderwerp zelf uit de geheimzinnigheid gehaald. Het resultaat mag er zijn: er ligt nu een lange termijn visie huisvesting en integratie asielzoekers voor, waar een meerderheid van de gemeenteraad zich tijdens de oordeelsvormende vergadering van donderdag 20 juni 2024 goed in bleek te kunnen vinden.

 

“Deze positieve ontwikkeling, waarbij politiek gevoelige zaken als de asielopvang in alle openheid bespreekbaar zijn gemaakt en uit de geheimzinnigheid zijn gehaald, is volgens ons zonder meer ook de verdienste van burgemeester Margreet van Driel”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

Persbericht Papendrecht komt bij het asielopvangbeleid uit de verkramping
Papendrecht laat verkramping los.pdf
Adobe Acrobat document 73.1 KB
Lange termijn visie asielopvangbeleid
Bijlage 1 - Langetermijn visie huisvesti
Adobe Acrobat document 777.8 KB
Rapport De asielopvang uit de crisis
De+asielopvang+uit+de+crisis+-+gezamenli
Adobe Acrobat document 359.6 KB