· 

SGP toont zich van haar populistische kant

De SGP wordt de laatste tijd in de wandelgangen maar ook daarbuiten wel een populistische partij genoemd - of een partij met populistische trekjes - omdat het erop lijkt dat zij video technieken imiteren en inzetten, die we normaal gesproken gewend zijn van sommige niet nader bij naam te noemen partijen in de Tweede Kamer. Door handig knip- en plakwerk laat de SGP zien dat zij hiervoor niet onderdoet: geselecteerde fragmenten uit verschillende debatten worden aan elkaar geknipt zodat een beeld wordt opgeroepen dat de verkeerde indruk moet wekken én het gelijk van de SGP moet benadrukken. U kunt het gemonteerde filmpje van de SGP onder aan deze pagina zelf bekijken.

Als Onafhankelijk Papendrecht doen wij niet aan dit soort praktijken, omdat wij vinden dat je de inwoners correct moet voorlichten met de informatie zoals deze daadwerkelijk is gedeeld tijdens de debatten. Als wij filmpjes op onze website zetten dan zijn dat de integrale versies van bijdragen in de eerste of tweede termijn. Wij gaan niet knippen in delen van debatten in de eerste en/of de tweede termijn om zo een filmpje te maken dat aan onze wensen voldoet. Wij nemen de bijdrage integraal over van begin tot het eind, zodat de kijker ook een getrouw beeld kan krijgen van wat er precies is gezegd.

Hieronder ziet u hoe wij dat aanpakken: wij nemen de hele bijdrage in de eerste termijn over zonder knip- en plakwerk.

Inbreng van Onafhankelijk Papendrecht

Motie van Onafhankelijk Papendrecht

Filmpje van de SGP: een 'Schandalige vertoning'.

Hieronder ziet u hoe de SGP dat in Papendrecht doet.

Ardjan Boersma van de SGP fractie heeft een montage van het debat laten maken, hieronder te bekijken. Met handig knip- en plakwerk is het filmpje zo gemonteerd dat delen van de OP inbreng in de eerste termijn zijn vermengd met delen van de inbreng in de tweede termijn. De kritische kanttekeningen van OP ten aanzien van de overlast die de omwonenden op het Slobbengors ervaren zijn niet in het gemonteerde filmpje opgenomen, terwijl de motie van treurnis juist daarop betrekking had. Zo creëert de SGP Papendrecht een vertekend beeld van het debat. De motie van treurnis werd aan het eind van het debat door OP ingetrokken omdat er garanties waren afgegeven aan de omwonenden dat de gemeente serieus werk zou gaan maken van het bestrijden van de door hen ervaren overlast als gevolg van de uitbreiding van GKN Fokker op het Slobbengors. In het gemonteerde filmpje heeft de SGP dan ook weggelaten dat wij een motie hadden ingediend, de motie 'Hou het leefbaar bij het Slobbengors', want dát kwam de SGP kennelijk niet van pas bij hun populistische verdraaiing van de werkelijkheid. Het filmpje van de SGP is zo inderdaad verworden tot een 'Schandalige vertoning'.

De motie van Treurnis ingediend door OP

13.M3 Motie OP - Motie van treurnis.pdf
Adobe Acrobat document 79.7 KB

De door OP gesteunde motie

13.M1 Motie PAB SGP VVD CU - Tijdelijke
Adobe Acrobat document 72.5 KB