· 

Nieuwe vragen over schrappen haltes Buslijn 4/14 en OV in de Oostpolder

 

Papendrecht

3 november 2023

Onderwerp

Schrappen haltes van Buslijn 4/14 en OV in de Oostpolder

Status

Vragen ex-artikel 40 van het Reglement van Orde

 

In aanvulling op onze vorige brief met betrekking tot (de aankondiging van) het schrappen van een aantal haltes van Buslijn 4/14 is de dienstregeling in de Oostpolder ook niet geweldig te noemen.

 

Een inwoner schrijft ons: (…) “Het moet mij van het hart dat ook het OV vervoer in de Oostpolder bijzonder slecht geregeld is. Alleen bus 491 rijdt in deze wijk van Rotterdam naar Sliedrecht en terug naar Rotterdam. Senioren moeten de wijk uitlopen om op een bus te stappen, richting Papendrecht Centrum of richting Dordrecht. Ik weet dat Qbuzz 2 jaar de tijd heeft om orde op zaken te stellen. Alleen zijn wij daar in de tussentijd niet mee geholpen. Ik wil me aansluiten bij de ingezonden brief van Cor v.d. Heuvel waarin het OV probleem in de wijk Wilgendonk beschreven wordt. Zie Klaroen/het Kontakt van woensdag 1 november.” (…)

Brief Cor v.d. Heuvel in de Klaroen van 1 november.

 

A.      Wat kan het College van B&W doen om de per 10 december aanstaande te schrappen haltes van Buslijn 4/14 in tact te laten en het vervoer in de Oostpolder te verbeteren?

Vanuit het Reizigersoverleg regio Dordrecht kregen wij het volgende bericht binnen: (…)

“Wij hebben als Reizigersoverleg regio Dordrecht al vraagtekens gesteld binnen het RODAGoverleg met Qbuzz en de provincie. Reden om de haltes te laten vervallen was om een extra halte in Dordrecht te kunnen realiseren bij een nieuwe wijk. We vonden en vinden dat een vreemde benadering. We hebben met grote regelmaat overleg met de Dordtse raadsleden. We hebben de Papendrechtse raadsleden al eens uitgenodigd, maar toen geen respons gekregen. Uiteraard willen we dat wel weer eens gaan doen als er belangstelling is.” (…)

 

B.      Daarover hebben wij twee vragen:

1.       Klopt het dat het Reizigersoverleg regio Dordrecht in overleg met Qbuzz kan adviseren zomaar een aantal haltes in Papendrecht te schrappen? en,

2.       Heeft de gemeenteraad terzake van het schrappen van de haltes van Buslijn 4/14 een raadsvoorstel ontvangen en een raadsbesluit?

§  Zo nee, waarom niet?

§  Zo ja, wanneer is dat geweest?

 

Wij zien uit naar de beantwoording van onze vragen.

Printbare versie vragen over Buslijn 4/14
Brief OP dd 03-11-2023 inzake Buslijn 4-
Adobe Acrobat document 1'020.8 KB
Artikel 8 november 2023
Artikel 8 november 2023