· 

Visie en speerpunten voor de Lange Termijn

Wij hebben reeds enige tijd geleden aangegeven dat het verstandig zou zijn om op de voormalige van der Kevie locatie direct naast het Gemeentehuis een Theater met multifunctionele accommodatie te bouwen. Het voorbeeld dat wij in gedachten hebben is de Toneelschuur in Haarlem. Zowel qua invulling en functionaliteiten als qua ruimtebeslag is dat een prima voorbeeld voor de manier waarop je zo’n kleinschalig theater (met een middenzaal tot ± 200 stoelen) op een moderne en organische manier kunt realiseren. Helaas vond ons plan tot nu toe weinig weerklank, maar het plan is daarentegen ook nooit serieus bekeken. Ondanks het feit dat wij indertijd hebben voorgesteld hier eens met elkaar over te praten is het er nooit van gekomen, want het College had maar één doel voor ogen en dat was het bouwen van een torenflat op die locatie. Nu wil het feit dat het bestemmingsplan nog moet worden aangepast en de bewoners in de directe omgeving van de Markt zien die torenflat niet zitten vanwege onder andere het verlies van zichtlijnen, windoverlast, waardevermindering van hun appartementen en talrijke overige bezwaren.

Het gebouw hoeft niet hoger dan 10 meter te worden, en als je het ontwerp laat maken door een deskundige architect dan kan het prima inpasbaar worden gemaakt in de omgeving van de Markt. Bovendien is uit wetenschappelijk onderzoek bewezen dat via de economische multiplier elke in de cultuur geïnvesteerde euro er tot wel viermaal uitkomt. Een investering in kunst en cultuur rendeert, ook al denken de meeste mensen dat het alleen maar geld kost. Ook voor het aanpalende winkelpark de Meent betekent dit een indirecte (economische) impuls, omdat het Theater (de multifunctionele accommodatie) publiek gaat trekken ook van buiten onze gemeente. Als je bijvoorbeeld een samenwerking opzet met het Dordrechts Museum en ervoor zorg dat er regelmatig presentaties van schilderijen en installaties te zien zijn in het Cultuurgebouw op de Meent (dat zou een naam voor het nieuwe gebouw kunnen zijn) dan ben je verzekerd van aandacht in de museale wereld en via de (publieke) omroep ook van bezoek uit heel Nederland naar Papendrecht. Je hoeft niet lang na te denken om de implicaties te kunnen voorvoelen van een dergelijke cultuurmagneet naast het Gemeentehuis midden in je gemeente. Op de (sociale) voorzieningen, het onderwijs, de economische bedrijvigheid en innovatieve ontwikkelingen, naast de demografische kansen voor een vergrijzende bevolking van de gemeente Papendrecht. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst maar dan moet er wel wat voor de jeugd te beleven zijn! Vandaar dat we meer willen doen voor de jeugd.

En wat is er nou niet leuker en aantrekkelijker voor de jeugd om in de eigen gemeente naar een dansfeest, het theater of de film te gaan, waar een bruisend cultureel centrum je uitnodigt om leeftijdsgenoten te ontmoeten en gezamenlijk mooie ervaringen op te doen? OP naar de leukste gemeente van Nederland! Dat was niet voor niets onze leus bij de verkiezingen in maart 2022, waar OP als grootste winnaar uit de bus kwam. We roepen het nog maar weer eens in uw herinnering.

De culturele sector in Papendrecht ligt nagenoeg op apegapen. Dat komt mede door verwaarlozing van gemeentewege. Je kunt dus door een multifunctionele accommodatie in het centrum te bouwen iets betekenen voor die sector door alle plaatselijke organisaties en instellingen op cultureel gebied onder een dak te brengen. Je geeft als gemeente op die manier niet alleen een impuls aan de culturele sector en de bedrijvigheid die ermee samenhangt, maar je geeft ook aan de gemeente zelf een impuls om vooruit te komen en aantrekkelijker te worden. Maar niet alleen dat, de gemeente Papendrecht is een middelgrote gemeente die ook op cultureel gebied aan de weg moet timmeren om op die manier een vitale speler te kunnen blijven binnen de regio en binnen Smart Delta Drechtsteden. En hoe ‘smart’ zou het zijn om de culturele sector daarbij te verwaarlozen?

GKN Fokker locatie Papendrecht gaat uitbreiden, daar komen mensen voor naar Papendrecht. Het centrum zal aan aantrekkingskracht winnen. Misschien gaan we binnenkort besluiten om ook op het Slobbengors verder door te bouwen en aan de rivier woningen neer te zetten voor de mensen die het kunnen betalen. Dat brengt geld in het laatje. En daarmee kun je het gemeentelijke voorzieningenniveau op peil houden én ervoor zorgen dat je aantrekkelijk blijft als gemeente om er inkopen te doen, te wonen of te recreëren. En het goede nieuws is: er is geld voor dit plan.

Enige tijd terug heeft Deloitte een presentatie verzorgd over de financiële stand van zaken van de gemeente. En als je naar de lange termijn kijkt en naar de lange trends dan is er een bedrag van rond de 20 miljoen euro beschikbaar om te investeren. Zo’n culturele accommodatie hoeft niet zo duur te zijn is onze inschatting, maar dat moet dan eerst eens uitgezocht worden. Het wordt pas duurder als je de diepte ingaat, dus bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages gaat bouwen. Maar misschien is dat niet nodig omdat er al parkeergelegenheid voorhanden is in de twee bestaande parkeergarages. Misschien hoef je dus maar een paar meter dieper dan het maaiveld te bouwen. In elk geval zou zo’n culturele accommodatie prima passen naast het Gemeentehuis waar de bibliotheek al in is gehuisvest. Je kunt eventueel een loopbrug maken van de nieuwe multifunctionele theater accommodatie naar de bibliotheek in het gemeentehuis. Zo creëer je een cultureel complex tot een volwaardige artistieke en culturele magneet en dat zou voor Papendrecht en de regio Drechtsteden de nodige dynamiek kunnen gaan opleveren. Kies je voor meer levendigheid of niet? In die zin is het redelijk existentieel. Zonder een toename van levendigheid wordt het nooit wat met het centrum.

Juist nu is er nog de kans om voor dit plan te gaan en juist niet voor de woontoren op die plek te kiezen. De geplande woontoren kun je in aangepaste vorm net zo goed op het Slobbengors neerzetten wat ons betreft. Als OP zijn wij altijd kritisch geweest jegens een wolkenkrabber midden in het centrumgebied. En bouw er dan gelijk op het Slobbengors een hele wijk aan vast. Met nieuwe woningen in het verlengde van het Merwehoofd met zicht op de rivier (‘Rivierzicht Papendrecht’). Een beetje Rotterdam (‘Manhattan aan de Maas’) imiteren zou best kunnen op die plek. Dat trekt ook weer mensen aan die bemiddeld zijn en zo is dat ook profijtelijk voor de gemeente als geheel. Dit is visie op de lange termijn en daaraan is nu behoefte. We zouden nu aan plannen moeten werken voor de langere termijn en niet alleen maar bezig moeten zijn met de vraag of we volgend jaar wel overleven. Een en ander in aanvulling op de reeds bestaande woningbouwplannen. Ook Tiny Houses zouden er kunnen komen, wij hebben daartoe een voorstel gedaan op de locatie van de Wieken en noordelijk van de A15 waar nog 9 hectare braak ligt.

Bereikbaarheid willen we verbeteren met de aanleg van een Lightrail. Daar moeten nu ook plannen voor worden gemaakt. Natuurlijk moeten hiervoor de nodige geldpotjes bij het Rijk worden aangeboord. Die geldpotjes zijn er wel maar dan moet er wel een plan komen. Daaraan moeten we gaan werken.

Visie OP met speerpunten voor de lange Lange Termijn Agenda
OP Visiedocument Lange Termijn Agenda -
Adobe Acrobat document 253.1 KB