· 

Aanvraag Schone Lucht Akkoord is toegekend !!

Onafhankelijk Papendrecht (OP) boekte weer een succes. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakte het College opmerkzaam op de (onderuitputting van de) Specifieke Uitkering in het kader van het Schone Lucht Akkoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kende de uitkering onlangs aan de gemeente Papendrecht toe. Dat betekent: extra geld om plaatselijk in te zetten voor maatregelen die schone lucht bevorderen. Dankzij OP schone(re) lucht.

De Specifieke Uitkering voor het Schone Lucht Akkoord is eind 2022 aan de gemeente Papendrecht toegekend.

Toelichting / achtergrond: de SpUk is aangevraagd voor het vergaren van kennis, uitwisselen van kennis en het opdoen van ervaring over scherp vergunnen. We richten ons in dit plan op de vaste industriemaatregelen 1 en 2 van het SLA over scherp vergunnen. Deze houden in dat vergunningen voor de industrie moeten voldoen aan BBT-niveau, met de BBT-conclusies als belangrijke richtwijzer. Deze bevatten een bandbreedte waarbinnen sprake is van BBT en het aan de vergunningverlener is om de emissie-eisen af te stemmen op de specifieke situatie. Er is afgesproken dat in nieuwe of geactualiseerde vergunningen emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen. Dit geldt voor vergunningen die vanaf 2021 worden afgegeven. Deze waarden moeten zo dicht mogelijk aan de onderkant van de BBT-range liggen. Dit met het oog op bescherming van de gezondheid en het milieu. Provincies en gemeenten hebben toegezegd, wat betreft de industriële sector, zich hiervoor in te zetten om zodoende scherp te vergunnen, hun vergunningenbestand tijdig te actualiseren en waar nodig toezicht te optimaliseren. OZHZ houdt zich in 2023 en verder bezig met doorontwikkeling van het plan. Meer informatie over SLA volgt in een Raadsinformatiebrief.

Achtergrond / rol van Onafhankelijk Papendrecht

  • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakte het College van B & W opmerkzaam op de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag in het kader van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord.
  • De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft op 19 september 2022 een (Reglement van Orde, Artikel 40) vraag gesteld over Specifieke Uitkering met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de onderbenutting daarvan.
  • De vraag van OP was of de gemeente Papendrecht als deelnemende gemeente aan het SLA, nog een aanvraag wilde of kon indienen met betrekking tot de specifieke uitkering van het Rijk.
  • Deze uitkering, die onderbenut bleek te zijn, heeft als doel een verbetering van de luchtkwaliteit.
  • Het college van B & W heeft op 27 september 2022 besloten om een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) aan te vragen gezamenlijk met de gemeenten Hoeksche Waard, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en Zwijndrecht.
  • De Omgevingsdienst (OZHZ) heeft de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingediend.
  • De Specifieke Uitkering voor het Schone Lucht Akkoord is eind 2022 aan de gemeente Papendrecht toegekend.

Brieven en blogs

Brief OP schone lucht akkoord
OP -brief inzake schone lucht akkoord.pd
Adobe Acrobat document 363.4 KB
Antwoord brief schone lucht akkoord
E01. 20221018 Beantwoording Artikel 40 v
Adobe Acrobat document 22.7 KB

Schone Lucht Akkoord
Schone Lucht Akkoord.pdf
Adobe Acrobat document 675.1 KB