· 

Extra geld voor Schone Lucht Akkoord – Omgevingsdienst (OZHZ) dient aanvraag in

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht maakte het College van B & W opmerkzaam op de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag in het kader van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft op 19 september 2022 een (Reglement van Orde, Artikel 40) vraag gesteld over Specifieke Uitkering met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de onderbenutting daarvan. De vraag van OP was of de gemeente Papendrecht als deelnemende gemeente aan het SLA, nog een aanvraag wilde of kon indienen met betrekking tot de specifieke uitkering van het Rijk. Deze uitkering, die onderbenut blijkt te zijn uit een bericht in Binnenlands Bestuur (pagina 4, week 37, 2022), heeft als doel een verbetering van luchtkwaliteit.

 

Antwoord op de vraag van OP: Het college van B & W van de Gemeente Papendrecht heeft op 27 september 2022 een besluit genomen om een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) aan te vragen gezamenlijk met vier andere buurgemeenten Hoeksche Waard, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht en Zwijndrecht (collegebesluit zaaknummer 2022- 0154886). Vervolgens heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) namens onze en de bovengenoemde gemeenten de aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uiterste beslistermijn is 28 december 2022.

Beantwoording vragen OP
E01. 20221018 Beantwoording Artikel 40 v
Adobe Acrobat document 22.7 KB

In Binnenlands Bestuur van deze week hebben wij gelezen dat de specifieke uitkering met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord onderbenut is gebleven. Er ligt nog 5 miljoen euro op de plank in Den Haag voor gemeenten en provincies die met plannen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat is de helft van het totale bedrag dat het Rijk beschikbaar stelt aan specifieke uitkeringsmaatregelen (spUks). Het geld dat niet wordt benut vloeit terug in de Staatskas.

Aanvragen kunnen nog tot uiterlijk 1 oktober 2022 worden ingediend. Derhalve ons verzoek bij deze of de gemeente Papendrecht, als deelnemende gemeente aan het Schone Lucht Akkoord, nog een aanvraag wil/kan indienen met betrekking tot de specifieke uitkering die onderbenut is gebleven.

In aanmerking voor een aanvraag komen emissie verlagende projecten die gericht zijn op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstof oxiden, fijn stof, ammoniak en zwaveldioxide. Het gaat om projecten die ervoor zorgen dat dit soort verontreinigende stoffen niet in de lucht komen.

‘De gemeente kan met een eigen uitvoeringsplan dat onder het Schone Lucht Akkoord valt een aanvraag indienen bij het spUk-fonds. Daarbij worden zeven thema’s onderscheiden, waaronder houtrook, industrie, binnenvaart en havens, landbouw en participatie en citizens science’, aldus het artikel in Binnenlands Bestuur (pagina 4, week 37, 2022).

Als gezegd: dit is een mooie kans om nog net op tijd een aanvraag in te dienen. Graag vernemen wij of het College van B&W een aanvraag indient.

Printbare versie brief
OP -brief inzake schone lucht akkoord.pd
Adobe Acrobat document 363.4 KB
Schone Lucht Akkoord
Schone Lucht Akkoord.pdf
Adobe Acrobat document 675.1 KB