· 

Miljoenen over voor schone lucht – kansen voor Papendrecht

In Binnenlands Bestuur van deze week hebben wij gelezen dat de specifieke uitkering met betrekking tot het Schone Lucht Akkoord onderbenut is gebleven. Er ligt nog 5 miljoen euro op de plank in Den Haag voor gemeenten en provincies die met plannen bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat is de helft van het totale bedrag dat het Rijk beschikbaar stelt aan specifieke uitkeringsmaatregelen (spUks). Het geld dat niet wordt benut vloeit terug in de Staatskas.

 

Aanvragen kunnen nog tot uiterlijk 1 oktober 2022 worden ingediend. Derhalve ons verzoek bij deze of de gemeente Papendrecht, als deelnemende gemeente aan het Schone Lucht Akkoord, nog een aanvraag wil/kan indienen met betrekking tot de specifieke uitkering die onderbenut is gebleven.

 

In aanmerking voor een aanvraag komen emissie verlagende projecten die gericht zijn op een directe en structurele verlaging van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstof oxiden, fijn stof, ammoniak en zwaveldioxide. Het gaat om projecten die ervoor zorgen dat dit soort verontreinigende stoffen niet in de lucht komen.

 

‘De gemeente kan met een eigen uitvoeringsplan dat onder het Schone Lucht Akkoord valt een aanvraag indienen bij het spUk-fonds. Daarbij worden zeven thema’s onderscheiden, waaronder houtrook, industrie, binnenvaart en havens, landbouw en participatie en citizens science’, aldus het artikel in Binnenlands Bestuur (pagina 4, week 37, 2022).

 

Als gezegd: dit is een mooie kans om nog net op tijd een aanvraag in te dienen. Graag vernemen wij of het College van B&W een aanvraag indient.

Printbare versie brief
OP -brief inzake schone lucht akkoord.pd
Adobe Acrobat document 363.4 KB
Schone Lucht Akkoord
Schone Lucht Akkoord.pdf
Adobe Acrobat document 675.1 KB