· 

Studio de Witt interviewt Ruud Lammers over Trafohuisje Havenhoofd

Ben Corino interviewt Ruud Lammers over het Transformatorhuisje op het Havenhoofd in Papendrecht. Techniek: Hans Hulswit (RTV Papendrecht/Studio de Witt). Opname datum: zaterdag 25 maart 2023 studio RTV Dordrecht/Studio de Witt.

Op maandag 6 maart 2023 hebben wij een delegatie van bewoners van het Havenhoofd bij de fractievergadering op bezoek gehad. Puntsgewijs lopen wij hierna een aantal zaken na. De bedoeling is dat wij als gemeenteraad het besluit nemen om het College terug te fluiten en dat de ingezette juridische procedure tegen de bewoners zal worden ingetrokken. Wat is nodig? Een politiek besluit van de gemeenteraad om het College op zijn schreden terug te laten keren.

 

De gemeenteraad is in deze problematiek nooit volledig betrokken geweest en werd pas achteraf geïnformeerd – toen alles al verkeerd gelopen was. Dit voor de beeldvorming. De uitvoering berust bij het College: dat heeft er een puinhoop van gemaakt. Wij waren als fractie diep geschokt door wat wij hoorden van de bewoners. Wij waren geschokt te moeten vernemen dat wij hier kennelijk op indirecte manier ook nog verantwoordelijk voor zouden zijn. Wij waren geschokt te vernemen hoe veel frustratie, energie en woede is losgemaakt bij de bewoners door het gemeentebestuur.

 

Wij zijn eerder ter plekke gaan kijken en hebben ons breed geïnformeerd. Zo hebben wij bemerkt dat de gemeente een eenzijdige kijk heeft op de gang van zaken. De gemeenteraad is dan ook eenzijdig geïnformeerd. Als grootste oppositiepartij kunnen wij dit niet negeren, zeker niet nadat wij het gesprek met de bewoners zijn aangegaan en inmiddels veel meer te weten zijn gekomen dan ons verteld is door het College. De actieve informatieplicht is volgens ons op onderdelen geschonden. Volgens onze fractie kunnen we dit niet zomaar laten passeren als ware er geen vuiltje aan de lucht.