De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

Ik ben Kristi Somers-Sigterman, 52 jaar, getrouwd en moeder van twee puberdochters van 14 en 17 jaar oud. Ik woon al bijna mijn hele leven met veel plezier in Papendrecht.

Ik ben in de periode 2014-2018 actief geweest voor Onafhankelijk Papendrecht als burgerraadslid in de Commissie Samenleving. Ook nu wil ik als "lijstduwer" graag weer mijn bijdrage leveren. Onafhankelijk Papendrecht is een partij met lef, die actief opkomt voor de belangen en de leefomgeving van inwoners. Ze vragen al jarenlang aandacht voor moeilijke dossiers zoals de PFAS vervuiling van Dupont Chemours, de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater in Papendrecht. Ook maken ze zich hard voor ondersteunende maatregelen voor lokale ondernemers in coronatijd en bepleitten ze maatwerk v.w.b. de handhaving van de QR code, zoals voor de zwemlessen. Vaak zijn zij de enige, andere partijen branden zich hier liever niet aan. En juist daarom verdient Onafhankelijk Papendrecht de steun van de kiezers. Er zijn geen landelijke partijbelangen waar rekening mee moet worden gehouden. Er is alleen het belang van de inwoners van Papendrecht. En zo hoort het ook in een Gemeenteraad.

Ik werk als juridisch beleidsadviseur Wmo bij een grote Gemeente. De rode draad in mijn werkzame leven is en was het sociaal domein. Voor veel mensen is het ingewikkeld om "gewoon" mee te kunnen doen in een steeds complexer wordende maatschappij. Het is van belang om daar oog voor te hebben en samen met deze mensen actief beleid te ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Daarmee krijgen we een Gemeente waar voor iedereen een volwaardig en prettig leven mogelijk is. Daar draag ik graag aan bij.