nieuws · 21. juni 2021
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft sinds de start van de Corona crisis financiële steun voor de plaatselijke samenleving bepleit. In totaal ontvangt de gemeente over de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 2.018.000. Dit bedrag vormt de financiële compensatie van het Rijk, die via de algemene uitkering aan de gemeente in de bestemmingsreserve Corona wordt gestort. De gemeente kan zodoende financiële steun bieden daar waar dat het hardst nodig is.
In de Media · 21. juni 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht, deel 2
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 19. juni 2021
"OP op de Markt" - levendige gesprekken met inwoners
Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner. Zaterdag 19 juni 2021 van 14:00-15:00 uur. OP de Markt.
nieuws · 16. juni 2021
Jongerenplatform van start
Onafhankelijk Papendrecht steunt het Jongerenplatform en wil zich ervoor inzetten de ideeën van het Jongerenplatform te vertalen naar de gemeentepolitiek.
nieuws · 15. juni 2021
Uitnodiging: Onafhankelijk Papendrecht op de Markt
Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner. Zaterdag 19 juni 2021 van 14:00-15:00 uur. OP de Markt.
In de Media · 08. juni 2021
Kritische vragen over uitrol 5G, slimme lantarenpalen en toename stralingsrisico's
Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid.
nieuws · 07. juni 2021
De extra thermal converter om giftig Perfluorisobuteen af te vangen komt er voorlopig niet als het aan Chemours ligt. Dit blijkt uit nader onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht naar de Ontwerpbeschikking OLO5726487 van Chemours Netherlands. Omgevingsdienst DCMR heeft een paar jaar geleden namens de provincie een ingenieursbureau gevraagd een studie te doen naar de technische en economische haalbaarheid van het verminderen van de uitstoot van organische fluorverbindingen door...
nieuws · 03. juni 2021
Verzet tegen wijziging bestemmingsplan locatie Veerweg
Alleen Onafhankelijk Papendrecht en GroenLinks komen op voor belangen bewoners
In de Media · 03. juni 2021
In de Media · 03. juni 2021

Meer weergeven