nieuws · 14. juli 2021
OP voor de aanleg van een Lightrail naar Rijnmond/Randstad
Onafhankelijk Papendrecht heeft initiatieven genomen voor een Lightrail verbinding met Rotterdam. Natuurlijk komt Rotterdam niet naar Papendrecht, wij moeten naar Rotterdam. En we moeten naar Den Haag. Maar dat moeten we samen doen. De noordelijke Drechtsteden (Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam) met Molenlanden erbij, de Drechtstedelijke Economic Board organiseert challenges, het potentieel aan internationaal bedrijfsleven, colleges en raden samen: OP voor de...
nieuws · 13. juli 2021
OP stelt vervolgvragen over schadelijke PFAS inname
We stellen vast dat Poly- en Perfluoralkylstoffen (PFAS) in het Papendrechtse kraanwater zitten; dat het Europees Agentschap voor Chemische stoffen in 2019 GenX, net als eerder PFOA, heeft aangewezen als ‘zeer zorgwekkende stof’; dat het Chemisch-Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2020 heeft vastgesteld dat in het Papendrechtse kraanwater 21,3 nanogram PFAS per liter teveel zit.
In de Media · 09. juli 2021
Doe meer, bezuinig minder!
Algemene Beschouwingen Geachte voorzitter, geachte aanwezigen, Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode (2018-2022); volgend jaar maart (2022) vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Terugblik op Corona Wij kijken terug op een lamlendige periode. Halverwege werd deze bestuursperiode wreed opgeschrikt door de ‘Coronavirus-crisis’. Onze fractie bepleitte de instelling van een Papendrechts Noodfonds Corona om getroffen ondernemers, inwoners en instellingen...
In de Media · 04. juli 2021
PFAS-vervuiling: "Ze gaan 80 keer over de norm en ze doen niks!"
PFAS-vervuiling in Nederland: "Ze gaan 80 keer over de norm en ze doen niks."
In de Media · 03. juli 2021
Espenhof 3 t/m 49 - Gevonden door OP
De bewegwijzering naar Espenhof met huisnummers 3 t/m 49 is onduidelijk. Onafhankelijk Papendrecht wil hier verbetering in aanbrengen. Espenhof 3 t/m 49 is uiteindelijk: Gevonden door OP.
nieuws · 02. juli 2021
De plaatselijke democratie een dienst bewezen - Motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’ (aangenomen)
In de Media · 30. juni 2021
Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men
Onafhankelijk Papendrecht dient een motie in teneinde tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen.
In de Media · 29. juni 2021
Geen bezuinigingen op de bibliotheek
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal zich tegen de door het College voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek in Papendrecht keren. Want de zorgen zijn niet weggenomen.
In de Media · 27. juni 2021
Adviesrapport Droomland of niemandsland?
Regio’s moeten ruimte krijgen om zelf te bepalen wie welke taak of maatschappelijke opgave uitvoert. Die ruimte is niet onbegrensd: er moet een kader komen met uitgangspunten voor het besturen van regio’s.
In de Media · 23. juni 2021
Jongerenplatform van start, in de media
Onafhankelijk Papendrecht steunt het Jongerenplatform en wil zich ervoor inzetten de ideeën van het Jongerenplatform te vertalen naar de gemeentepolitiek.

Meer weergeven