Dossier Noordoevers

Gebied Noordoevers
Gebied Noordoevers

Hoe de ‘solidariteits’-coalitie van PAB, VVD, CDA, CU, D66, samen met ‘solidariteits’-oppositie van PvdA, GroenLinks en SGP vele eurotonnen Papendrechts belastinggeld over de schutting van de Drechtsteden kieperde.

Ruud Lammers is van begin af aan beargumenteerd tegen deelname van de gemeente Papendrecht aan project Noordoevers Transformatiezone in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht geweest. Zowel in de Drechtraad als in de eigen Gemeenteraad. Hij stemt daarom consequent niet in met de samenwerkingsovereenkomst en de overnameovereenkomst.

Beargumenteerd? Ja! Want toen dit dossier begon te spelen in het voorjaar van 2012 heeft hij veel vragen gesteld, aan het College en ook aan het regiobestuur. Op basis van eigen fundamenteel onderzoek werd geconstateerd dat het geen regioproject was (!) en dus voor Papendrecht geen noodzakelijk project om in mee te financieren in het kader van de samenwerking binnen de Drechtsteden. En last but not least heeft Lammers voor een derde onderzoek bepleit. Een echt onafhankelijk onderzoek omdat gebleken was dat in de voorstellen die toen ter tafel lagen “appels-met-peren” werden vergeleken. De cijfermatige netto contante waarde variant was aantrekkelijk gemanipuleerd. Het mocht niet baten, een meerderheid minus Lammers stemde voor uit overwegingen van financiële “solidariteit” met de andere Drechtsteden.

Krap een half jaar later werd het Noordoevers project afgeblazen door het regiobestuur. Lammers kreeg, samen met een paar andere kritische fracties in andere gemeenten, gelijk. Maar dat gelijk wordt hem niet vergund. Vandaar dat bijna alle andere partijen het liefste gewoon willen blijven doormodderen met dit papieren project. Wij hebben ook de recente vertrouwelijke stukken mogen inzien en deze bestudeerd. Uit die stukken maken wij op dat de aannames van het onderliggende rapport (weer) boterzacht zijn. De geschiedenis herhaalt zich. We mogen niet uit deze stukken citeren, omdat ze geheim zijn. Maar voor iedereen geldt de kenbare noodzaak tot sanering van de sterk vervuilde grond, alvorens daar woningen te kunnen/mogen gaan bouwen. Rijkswaterstaat was daarbij betrokken, maar net als bij de verbreding van de A15 heeft deze zich teruggetrokken wegens bezuinigingen.

Het zou toch voor de hand liggen als de gemaakte rekenexercitie realistisch zou zijn? Met de kennis van nu kun je volgens ons niet spreken over een positief saldo na tien jaar. Alsof er geen financiële crisis heeft plaatsgevonden! Om dat dan zakelijk verantwoord te noemen is lichtzinnig. De waarderingsgrondslag, op basis van gesaneerde grond, is fictief. Want de kosten van de sanering van de sterk vervuilde grond zijn niet meegenomen. Dat is toch vreemd?

 

De gemeente Papendrecht zit er nu al voor 545.000 euro in ( 103.000 euro bijdrage aan risico overname, plus 442.000 euro afboeking van de boekwaarde ), totaal dus meer dan een half miljoen euro! De reservering op de balans is 1,2 miljoen euro. Dat is heel veel geld voor een wegens tegenvallende omstandigheden nog niet ontwikkeld project buiten de grenzen van Papendrecht.

Het zou eervol en deugdzaam zijn als de andere politieke partijen PAB, VVD, CDA, CU, D66, PvdA, GroenLinks en SGP de eerder gemaakte inschattingsfouten en besluitvormingsmissers zouden toegeven. Voortmodderen zoals nu wordt voorgesteld betekent in feite “zachte heelmeesters, stinkende wonden”. Onafhankelijk Papendrecht vindt dat Papendrechts belastinggeld niet meer aan prestigeprojecten buiten Papendrecht besteed mag worden. Papendrechts belastinggeld dient aan de Papendrechters ten goede te komen of anders aan hen teruggegeven te worden. Waarvan akte!

 

 

056 Persbericht Lijst Lammers 28-06-2013
Adobe Acrobat document 54.9 KB