Hallo Mark Rutte

Voorzitter Fons Zinken heeft het antwoordapparaat van de minister president Rutte ingesproken.  

klik hier om het audiofragment te downloaden

 

STOP vriendjespolitiek

VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Bron: website van NRC Handelsblad

Motie Ruimte voor vluchtelingen (unaniem aangenomen)

 

Datum: 8 oktober 2015

 

De raad van de gemeente Papendrecht in vergadering bijeen d.d. 8 oktober 2015, gehoord de beraadslaging in de commissie ABZ van 30 september jongstleden, gelezen het memo van het college van 29 september 2015 en de raadsinformatiebrief van 7 oktober 2015,

 

Constaterende dat,

 • door oorlogen en conflicten in de landen om Europa heen, een groot aantal mensen op de vlucht is;
 • door de stijgende vluchtelingenstroom ook in Nederland een fors groter aantal vluchtelingen moet worden opgevangen;
 • het kabinet en het COA hebben aangegeven bij de opvang van deze vluchtelingen hulp nodig te hebben van gemeenten.

 

Overwegende dat,

 • de gemeente al een verantwoordelijkheid heeft in het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen met een verblijfstatus;
 • verschillende overheden, organisaties en stichtingen een belangrijke rol bij de begeleiding van deze vluchtelingen vervullen;
 • er zorgen leven bij inwoners in Papendrecht met betrekking tot vestiging van asielzoekers c.q. vergunningshouders;
 • in Papendrecht diepgewortelde normen en waarden van naastenliefde en barmhartigheid aanwezig zijn;
 • in Papendrecht mensen en instellingen, waaronder de gezamenlijke kerken en de Stichting Noodopvang Papendrecht klaar staan en bereid zijn te ondersteunen waar mogelijk.

 

Spreekt uit,

 • dat de raad zich verantwoordelijk voelt om een extra bijdrage te leveren in het huisvesten en begeleiden van deze nieuwe vluchtelingen;
 • het college te ondersteunen in het voornemen om bovenop de bestaande taakstelling een extra inspanning te leveren voor 32 mensen (1 statushouder per 1000 inwoners).

 

Roept het college op om,

 • samen met de betrokken partijen in Papendrecht dit voornemen verder te concretiseren en in te vullen;
 • de communicatie hierover met de samenleving zorgvuldig, informatief en op feiten gebaseerd te blijven voeren;
 • in het oog te houden dat er zorgen leven onder inwoners in Papendrecht;
 • de raad hierbij periodiek te informeren en zonodig te betrekken in verdere formele besluitvorming. 


en gaat over tot de orde van de dag.

 

De gemeenteraad van Papendrecht.

Persbericht Gemeente Papendrecht blijft
Adobe Acrobat document 48.1 KB