Nederlands Kamerkoor verhuist naar Utrecht, gemiste kans voor Dordrecht

<<Terug naar Dossiers


Papendrecht/Dordrecht - 3 februari 2015Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) en WEK Dordrecht hebben zich in 2012 onvermoeibaar ingezet om het wereldberoemde Nederlands Kamerkoor (NKK) naar Dordrecht te halen. In het Energiehuis was ruimte om het NKK te vestigen.

 

Het Nederlands Kamerkoor behoort tot de absolute wereldtop en levert voor de gemeenschap van Papendrecht en Dordrecht (de Drechtsteden) en de regio een duidelijke meerwaarde op. De gemeente Papendrecht komt in één klap op de culturele (wereld)kaart te staan. De continuïteit van het koor en de werkgelegenheid van de koorzangers zijn gegarandeerd. Het Nederlands Kamerkoor is bereid te investeren in jong talent en in projecten met amateurkoorzangers in de regio. Het Nederlands Kamerkoor is al door het Rijk gesubsidieerd, zodat het koor voor de gemeente een zeer aantrekkelijke partner is. En, last but not least, het Nederlands Kamerkoor kan door de gemeente Papendrecht worden ingezet voor representatieve doeleinden. Het Nederlands Kamerkoor als hét visitekaartje.


Het Drechtstedenbestuur wilde er echter niet aan, en ook de gemeente Dordrecht (wethouder Jasper Mos, VVD) hield de komst van het NKK tegen. Dordrecht is thans verwikkeld in een negatieve spiraal waarbij ook op cultuur veel wordt bezuinigd. Het was niet verstandig deze kans voor open doel te missen. Het NKK had immers Rijkssubsidie en had de intentie uitgesproken om zich voor vestiging in Dordrecht uit te spreken. Maar door totaal niet adequaat hierop in te spelen heeft Dordrecht deze kans laten lopen.

 

Vervolgens is men ook nog gaan bezuinigen op de cultuureducatie bij stichting ToBe, waardoor de kunst en de cultuur in Dordrecht en de Drechtsteden nog verder onder druk is komen te staan.

Allemaal signalen die het woon- werk- en leefklimaat natuurlijk niet ten goede komen. Ook wordt Dordrecht hierdoor natuurlijk niet een aantrekkelijker stad. Het calvinisme is leidend, het is de dood in de pot. Dordrecht ontbeert een ensemble van topniveau, doet in de hoogste regionen van de cultuur dus niet mee.

Nog even en de NS schrapt het treinstation.


Als het bestuur topbedrijven (maritiem e.d.) wil aantrekken en het culturele klimaat is zo armzalig als het nu is, dan wordt het nooit wat. Het University College lukte ook al niet. Het bestuur van de stad en van de Drechtsteden heeft geen visie. Een bestuur dat op kunst en cultuur bezuinigt draait de stad als het ware langzaam de nek om.


Het NKK gaat nu naar Utrecht. Utrecht bezuinigt niet op cultuur en daarmee zal in de komende jaren blijken dat Utrecht, en de lokale economie van Utrecht, het goed gaan doen. Immers, kunst en cultuur trekken andere activiteiten aan, zijn vaak een voorloper van nieuwe bloeiperiodes. Dat is altijd zo geweest in de cultuurgeschiedenis. Dordrecht heeft deze kans nu laten lopen, terwijl het om relatief erg weinig geld ging dat erbij moest. Een gemiste kans voor Dordrecht en de Drechtsteden.

Maar misschien bedenkt men zich nog een keertje?

AD De Dordtenaar Zaterdag 6 april 2013
AD De Dordtenaar Zaterdag 6 april 2013