· 

Gezondheidsklachten zendmast: elektromagnetische golven kunnen DNA veranderen

De uitrol van 5G snelt voort. Intussen wordt er steeds meer bekend over de gezondheidskundige gevolgen, want elektromagnetische golven blijken het menselijke DNA te kunnen veranderen. Terwijl de officiële blootstellingsnormen dateren uit 1998 en dringend geactualiseerd moeten worden, vaart de overheid nog steeds op deze dus sterk verouderde normen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten alarmeren ons voor de op dit moment nog minder zichtbare negatieve kanten van de digitale revolutie. Extra complicatie van deze technologische ontwikkelingen is dat de controlestaat steeds dichterbij komt, met alle potentieel kwalijke gevolgen van dien. De plaatsing van zendmasten dient in overleg met omwonenden te geschieden en niet over hun hoofden heen te worden bepaald zonder enige vorm van inspraak.

De uitrol van 5G zenders snelt voort. Ondertussen melden mensen met gezondheidsklachten zich. Als gevolg van elektromagnetische straling? Gemeenteraadslid Ruud Lammers werd drie jaar geleden (samen met Carlo Fiscalini) door Jan van Gils over het beleid in de gemeenten betreffende elektromagnetische straling, antennes en 5G geïnterviewd. Op grond van internationaal onderzoek zouden de blootstellingsnormen in Nederland moeten worden geactualiseerd, want die dateren uit 1998. De presentatie door Rob van der Boom tijdens een beeldvormende vergadering op 7 maart 2024 liet zien dat bij het antennebeleid plaatsing van zenders binnen een straal van 500 meter van de bebouwing onverstandig zou zijn, net als het niet plaatsen van zendinstallaties bij scholen, bejaardentehuizen en ziekenhuizen.

  1. De vraag die wij hebben is of de gemeente al een vergunning heeft verleend voor de bouw van de zendmast bij de Parkweg 7A?
  2. Krijgen omwonenden, in een straal van 500 meter rondom de geplande zendmast, (te gelegener tijd) inspraak met betrekking tot de voorgenomen plaatsing?
  3. Kunnen omwonenden dan eventueel ook een zienswijze indienen?
  4. In een krantenartikel ‘OP tegen zendmast langs de N3’ stond te lezen dat wij eventueel wilden weten of de zendmast op een andere locatie geplaatst zou kunnen worden. Op een locatie verder afgelegen van bebouwing (indachtig de straal van 500 meter rondom de zendmast). Bestaat er de bereidwilligheid naar een andere locatie voor de zendmast om te zien?
  5. Het voorzorgsbeginsel wordt nog onvoldoende toegepast. Gesteld dat de blootstellingsnormen scherper worden gesteld, dan zou dit gevolgen kunnen hebben voor de reeds geplaatste maar ook voor de nog te plaatsen zendmasten. Is de gemeente bereid zich aan het voorzorgsbeginsel te houden?
Artikel verschenen in de Andere Krant op 25 mei 2024
Artikel verschenen in de Andere Krant op 25 mei 2024
Geplande zendmast aan de Parkweg 7A te Papendrecht
Geplande zendmast aan de Parkweg 7A te Papendrecht
Printbare versie vragen
2024-05-30 OP -Vragenkwartier Commissie
Adobe Acrobat document 294.0 KB