· 

Vragen over opheffing geheimhouding

Chemieconcern Chemours in Dordrecht heeft in 2023 geprobeerd de PFAS-schade te schikken waarvoor het bedrijf in een rechtszaak verantwoordelijk wordt gehouden. Dat bleek uit notulen van een besloten raadsvergadering van de gemeente Dordrecht die via een commissielid in handen van Zembla kwamen. Chemours stelde als voorwaarde dat de gemeenten (waaronder Papendrecht) na de schikking geen claims meer mochten indienen voor toekomstige schade en dat er geen verdere procedures meer mochten volgen. Ook niet in het geval dat Chemours door de rechter zou worden veroordeeld.

Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad

Deze week stond er een artikel in het Algemeen Dagblad “Justitie vervolgt Schilt voor lekken”. (hierboven). De facto is sinds september 2023 de destijds tot geheim verklaarde informatie in het openbare domein terecht gekomen. Heeft het dan nog wel nut de geheimhouding in stand te laten? Vragen aan het College van B&W:
→ Kan de geheimhouding eraf worden gehaald?
→ En zo nee, waarom niet?

 

Link naar website Zembla

Printbare versie vragen OP bij het Vragenkwartier
20240328 Vragen vragenkwartier OP.pdf
Adobe Acrobat document 205.1 KB
Artikel
2024-03-27-Ruben-Schilt.pdf
Adobe Acrobat document 527.1 KB