· 

Verschraling plaatselijke cultuur betreurenswaardig

Onafhankelijk Papendrecht heeft bepleit om in het Centrumgebied een multifunctioneel cultuurcentrum te realiseren. Een en ander in lijn met de wens van de plaatselijke culturele sector als verwoord door de Culturele Raad Papendrecht. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de regelmatig geventileerde wens zo'n multifunctioneel cultuurcentrum in onze gemeente te gaan realiseren. "Een plek waar altijd wel iets te doen en te vinden is op het gebied van cultuur en waar cultuurpartners elkaar weten te vinden onder één dak. Dat verdient onze mooie gemeente", aldus het bestuur van de Culturele Raad Papendrecht. Helaas heeft het bestuur besloten om per 1 januari jl. in de huidige vorm te stoppen: zie daarvoor het persbericht hieronder.

Een idee voor zo'n multifunctioneel cultuurcentrum heeft Onafhankelijk Papendrecht eerder ingebracht bij de gemeenteraad. Via deze links kunt u daarover meer te weten komen:

Het Kontakt / de Klaroen 3 januari 2024
Het Kontakt / de Klaroen 3 januari 2024