· 

SUN Hulp bij urgente financiële noden

SUN is een organisatie die financiële hulp biedt in bijzondere omstandigheden of urgente financiële noden. Die hulp is gericht op mensen, die tussen wal en schip dreigen te raken. Het kan namelijk gebeuren dat er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Soms helemaal niet, soms niet tijdig of niet voldoende. Om de nood te lenigen of te verzachten kunnen dienst- en/of hulpverleners dan op de SUN een beroep doen. SUN Drechtsteden is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. Er zijn drie vormen van hulp: noodhulp, leenfonds en leefgeld. Informatie en hoe een aanvraag in te dienen lees verder bij Contactgegevens.

Sociaal domein stichting urgente noden Drechtsteden

Achtergrondartikelen bij de oprichting van de SUN.