· 

Tegen de bouw van een hoge torenflat op het Merwehoofd (deel 2)

Hendrika Hoekstra heeft vandaag nieuwe vragen gesteld aan het college van b. en w. met het verzoek om al de eerder gestelde vragen echt inhoudelijk te laten beantwoorden. Dus geen verwijzingen naar de Omgevingsdienst. De printbare versie, evenals de onvolledige beantwoording door het college van b. en w., treft u hieronder aan.

Printbare versie
Vraag om inhoudelijke antwoorden over he
Adobe Acrobat document 335.1 KB
Beantwoording door college van b. en w.
E01. 20221129 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 272.9 KB

Wat eraan vooraf ging

De gemeenteraad van Papendrecht heeft donderdagavond ingestemd met de bouw van een woontoren van 42 meter hoog, met daarin 37 appartementen, op een braakliggend terrein op de kruising van de Slobbengorsweg en het Bolwerk, op het Merwehoofd. Het was al de bedoeling dat daar een appartementencomplex zou komen, maar omdat een klein gedeelte van het bouwplan buiten de plangrens van bestemmingsplan ‘Rivieroevers’ valt, moest er een procedure gevolgd worden om het bestemmingsplan te wijzigen. Een van de omwonenden besloot daarop bezwaar aan te tekenen tegen het plan en ook de fractie van Onafhankelijk Papendrecht bleek tegen de woontoren te zijn. De vrees voor geluidsoverlast, verlies van privacy, parkeerproblemen en de aanwezigheid van vervuilde grond waren belangrijke argumenten voor OP om tegen te zijn. De woordvoering leest u hieronder.

Woordvoering Hendrika Hoekstra namens Onafhankelijk Papendrecht
20220929 Woordvoering OP.pdf
Adobe Acrobat document 381.0 KB

Hendrika Hoekstra heeft contact met de bewoners ter plekke die bezwaar hebben tegen de komst van een hoge torenflat.

Voorstel Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Merwehoofd, Papendrecht
Voorstel Vaststelling gewijzigd bestemmi
Adobe Acrobat document 89.7 KB
Toelichting
Bijlage 3.1 - Merwehoofd vastgesteld toe
Adobe Acrobat document 3.4 MB

De fractie van OP diende tevens een motie in welke werd aangehouden, omdat de andere fracties eerst meer tijd nodig hebben om zich in de materie te verdiepen. Dit komt terug bij de komende commissie Omgevingswet.

Raadsagendering buitenplanse afwijkingen bij invoering Omgevingswet blijft Papendrechtse werkwijze
15.M1 Motie OP - Buitenplanse afwijkinge
Adobe Acrobat document 177.9 KB