· 

Parlement trekt nog niet de portemonnee voor lokale partijen

De Tweede en Eerste Kamer hebben er voor gekozen voorlopig geen subsidie voor lokale politieke partijen mogelijk te maken. Zij volgen daarmee de lijn van de minister van Binnenlandse Zaken die op haar begroting evenmin tien miljoen euro als subsidie voor lokale partijen had ingeboekt. Een subsidie van tien miljoen euro voor lokale partijen was eerder wel om verzocht door de Tweede Kamer. Deze had de minister opdracht gegeven dat geld te zoeken op haar begroting. Omdat de Kamers deze week evenmin dat geld hebben gevonden op de begroting, moeten lokale partijen wachten op het voorstel Wet op de politieke partijen, dat de Tweede Kamer nog dit jaar van de minister wil ontvangen.

 

Tweede Kamer

Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over de begroting voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De begroting bevat voor de aankomende vijf jaar netjes de subsidiepost “politieke partijen” met 25 – 30 miljoen per jaar. In deze subsidie delen lokale partijen echter niet mee. Er zijn bij de begrotingsbehandeling geen voorstellen gedaan om geld te reserveren om lokale partijen of de Wet op de politieke partijen straks te financieren.

 

Eerste Kamer

De Eerste Kamer had afgelopen week de Evaluatie Wet financiering politieke partijen voorliggen. Hier werd de motie-Van der Linden ingediend, die de regering oproept om al in 2023 te beginnen met het reserveren van jaarlijks 10 miljoen euro voor de subsidie lokale politieke partijen. Deze motie heeft geen meerderheid gehaald.

 

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit al sinds het begin van de Wet financiering politieke partijen voor een gelijk financieel speelveld voor lokale en landelijke partijen. Het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen dat op 1 februari 2018 uitkwam bevat verschillende aanbevelingen die het speelveld recht kunnen trekken. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat die aanbevelingen niet snel genoeg worden opgepakt, maar is positief over het optreden van de nieuwe minister op dit dossier.