· 

OP: kritisch, maar niet tégen alle coronamaatregelen

In september heeft Onafhankelijk Papendrecht (OP) aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld. Deze gingen over de permanente coronawetgeving, die landelijk in voorbereiding is. Daarop is op 23 september jl. een artikel in AD Drechtsteden verschenen, wat binnen de gemeente tot uiteenlopende reacties heeft geleid. OP heeft daarop besloten, de vragen voorlopig in te trekken.

 

Ruud Lammers, fractievoorzitter van OP, zegt daarover het volgende.

“Als door de vragen van OP of door het artikel in AD de indruk wordt gewekt, dat wij tegen alle corona maatregelen zijn en in het bijzonder tegen vaccineren, dan wil OP die indruk wegnemen. Het is beslist niet het geval dat wij tegen vaccineren zijn. Wij gaan daar als politieke partij helemaal niet over en het is een afweging die een ieder voor zich maakt. Welke coronamaatregelen werken en welke niet, is al gebleken of zal in de toekomst nog moeten blijken. Dit is in de eerste plaats ter beoordeling van deskundigen, onder wie artsen”.

 

Wel heeft OP in de afgelopen jaren binnen de gemeente regelmatig kritische kanttekeningen gezet bij de uitvoering van coronamaatregelen binnen onze gemeente, zoals het moeten tonen van het coronatoegangsbewijs bij de aankomst van Sinterklaas, in de plaatselijke horeca en bij de toegang tot het Sportcentrum. OP vindt dat daarover in alle openheid binnen de gemeenteraad moet kunnen worden gesproken, met ruimte voor ieders mening en nuance. OP zal aandacht blijven vragen voor uitvoering van maatregelen waar de gemeente wél een keuze in kan maken.

 

Voor nu hebben we besloten niet op de zaken vooruit te lopen. Op het moment dat wij als inwoners te maken krijgen met nieuwe coronamaatregelen zullen we deze kritisch volgen en in de gemeenteraad bespreken.

Persbericht (printbare versie)
OP kritisch, maar niet tégen alle corona
Adobe Acrobat document 428.3 KB