· 

Kritiek en nuance meer dan nodig bij het plaatselijke coronadebat

Papendrecht, 26 september 2022

Naar aanleiding van de heftige reacties van een aantal collega raadsleden hebben we het afgelopen weekend besloten om onze vragen aan het College van B&W in te trekken. Kennelijk hebben onze vragen veel boosheid en emotie losgemaakt. Wij zijn op voorhand niet tegen het vaccineren op zich (denk aan het vaccineren tegen de pokken, de mazelen of de rode hond) en ook niet tegen het vaccineren van kwetsbare groepen en ouderen. We nemen dat wel degelijk serieus.

 

Ook nemen wij het op voor de mensen in de zorg die keihard werken. We hebben ons waar mogelijk tegen bezuinigingen in de zorg uitgesproken en vóór de uitbreiding van bijvoorbeeld de IC capaciteit om meer mensen te kunnen helpen. Ook het verwijt aan ons adres dat wij de gevolgen voor mensen die overleden zijn en hun dierbaren zouden bagatelliseren werpen wij verre van ons. We hebben ons juist bovengemiddeld ingezet voor de inwoners van onze gemeente om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Als enige partij in Papendrecht hebben wij een Papendrechts Noodfonds Corona bepleit, waar alle andere partijen overigens géén steun aan hebben gegeven. Tegen de komst van de 'Boom van Troost', zoals abusievelijk wordt beweerd in onderstaand artikel, hebben wij geen bezwaar aangetekend.

 

Wij staan wél kritisch in deze discussie en willen ruimte scheppen voor een alternatief geluid. Want zeker ten aanzien van de Corona vaccinaties bestaan er veel verschillende (ook wetenschappelijk gefundeerde) inzichten. Maar zo'n discussie kan alleen goed gedijen op genuanceerde wijze én als deze plaatsvindt in een open sfeer.

 

De hierboven geuite verdachtmakingen (in de kopregel boven het artikel) bemoeilijken zo'n discussie en dat is de reden dat wij voor nu even pas op de plaats maken in de hoop en de verwachting dat er op een later moment wellicht voldoende gelegenheid zal zijn om deze discussie op een waardige wijze met elkaar te kunnen voeren.

Algemeen Dagblad 23 september 2022
Algemeen Dagblad 23 september 2022