· 

Commissaris van de Koning neemt profielschets in ontvangst

Een cruciale stap in de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester is het opstellen van de profielschets. De zoektocht naar een burgemeester die echt past bij de gemeente begint bij een profielschets die zo precies mogelijk weerspiegelt wat van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en wat de burgemeester mag verwachten van de gemeente. Een profielschets heeft meerdere functies:

  • weergeven van de context waarin de burgemeester het ambt invult;
  • beschrijven van de eisen die aan de burgemeester worden gesteld;
  • beschrijven van de wensen en verwachtingen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen;
  • voeden van de commissaris van de Koning met toetsingscriteria die de commissaris kan gebruiken bij het maken van afwegingen over de geschiktheid van sollicitanten;
  • vormen van het ijkpunt voor periodiek klankborden met de burgemeester over het functioneren.

Het profiel is voorbereid door de fractievoorzitters. Aan het college van burgemeester en wethouders, de buurgemeenten en samenwerkingspartners is gevraagd input te leveren voor het profiel. Ook aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben we gevraagd met ons mee te denken, middels het invullen van een enquête. In de profielschets zijn de uitkomsten van de enquête verwerkt. Op pagina drie van de profielschets staat ook een samenvatting van de opbrengst van de enquête opgenomen. Een aantal reacties op de zin 'De beste burgemeester voor Papendrecht…' zijn als quotes opgenomen in deze profielschets. De commissaris van de Koning heeft de profielschets in de raadsvergadering van 5 juli 2022 in ontvangst genomen.

Profielschets
Profielschets burgemeester Papendrecht 2
Adobe Acrobat document 996.8 KB