· 

Welke eigenschappen vind je belangrijk voor de nieuwe burgemeester?

Hierbij informeren wij u over de opbrengst van het burgerinitiatief ‘Denk mee over de nieuwe burgemeester van Papendrecht’. We hebben eerst gekeken of we de opbrengst van dit initiatief konden inbrengen in de gemeentelijke online enquête. Echter dit lukt niet, met name omdat uw enquête een multiple choice karakter heeft, met maximaal drie keuzes. Dit zou betekenen dat wij de inbreng van de inwoners bij ons initiatief zouden moeten gaan interpreteren en prioriteren, wat wij uiteraard niet doen. Overigens hebben wij geconstateerd dat in ons initiatief, waarbij we geen maximum hebben meegegeven aan het aantal te noemen kenmerken, de meeste inwoners meer dan drie punten noemen. Hierbij volgt de lijst van punten, zoals die bij ons zijn ingebracht als antwoord op de vraag: 'welke eigenschappen vind je belangrijk voor de nieuwe burgemeester':

- informeel

- representatief

- besluitvaardig

- goede voorzitter

- betrokken bij Papendrecht

- ervaring in openbare orde en veiligheid

- vernieuwend bestuurder

- transparant

- toegankelijk

- zichtbaar

- durf en lef

- woonachtig in Papendrecht of actief betrokken bij Papendrecht

- goede kennis van Papendrecht, het politieke klimaat en haalbaarheid

- de erkenning dat de burger meer bemoeienis moet krijgen (de bottom-up aanpak)

- niet uit het traditionele Thorbecke hout gesneden zijn

- betrouwbaar

- modern

- ruimdenkend

- bestuurlijke ervaring

- financiële kennis

- duidelijke taal spreken

- doortastend

- durf

- daadkracht

- streng maar empathisch

- zichtbaar

- geen beroeps vergadertijger

- een burgemeester die honderd procent opkomt voor de belangen van de inwoners van Papendrecht

- inzicht in wat er speelt in Papendrecht

- gezond verstand en dat ook gebruiken

- toegankelijk

- gerespecteerd

- bewezen goed bestuurder

- eerlijk

- boven de partijen staand

- zichtbaar in het dorp

- verbinder

- benaderbaar

- integer

- open voor het betrekken van burgers in het besturen

- oog voor de rol van de gemeente in het grotere geheel (provincie, NL, Europa)

- vernieuwer

- analytisch

- visie op openbaar bestuur en hier authentiek vorm aan geven

 

Op de vraag naar namen/personen zijn de namen van Bert Blase en Pieter Paans genoemd.

Wat betreft de vraag of inwoners meer invloed willen op de keuze van de burgemeester geven alle deelnemers een bevestigend antwoord. Om deze inbreng te kunnen gebruiken bij de opstelling van het functieprofiel en de verdere procedure vragen wij u deze opbrengst onder de aandacht te brengen van de raad en de projectleider.

 

De initiatiefnemers: René van Engelen, Jacques Bonewit, André Stremler, Bert Blase.