· 

Motie OP sorteert het gewenste effect

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 mei is gesproken over het betrekken van de inwoners bij de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester voor Papendrecht. Het was goed te zien dat alle fracties er voorstander van zijn om de inwoners op een actieve manier bij dit proces te betrekken. Onafhankelijk Papendrecht had hiervoor een motie ingediend, maar kon deze motie terugtrekken nadat er van diverse kanten toezeggingen werden gedaan dat het betrekken van de inwoners bij de benoemingsprocedure meer zou behelzen dat de spreekwoordelijke lippendienst. Hieronder leest u schematisch weergegeven hoe de benoemingsprocedure in elkaar steekt.