OP campagne
Onafhankelijk Papendrecht is bezig met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 2022 plaatsvinden. De eerstvolgende “OP de Markt” valt op zaterdag 13 november van 13:00-15:00. U bent van harte welkom even een praatje te komen maken.
 
Als u ons financieel wilt steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken op rekening NL77 TRIO 0212 3802 49. Elke bijdrage is van harte welkom. Lees er meer over via deze link. Onafhankelijk Papendrecht ontvangt geen subsidies van de overheid en is dus afhankelijk van de steun uit de plaatselijke samenleving. Met een bijdrage van 10 euro helpt u ons al enorm. Dank daarvoor!
 

Onafhankelijk Papendrecht wil eigen verkiezingsborden plaatsen
De problemen die we de vorige keer hebben gehad omdat we geen verkiezingsborden mochten plaatsen, hopen we dit keer op te kunnen lossen. Lees er meer over via deze link en ook via deze link OP naar de Kiesraad om verkiezingsborden.
 

Gezonde jeugd, gezonde toekomst: voer de Papendrecht pas in!
Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar kunnen we samen iets aan doen. Met iedereen die het verschil wil maken: werken aan een gezonde jeugd en voor een gezonde toekomst. Beleid vormgeven en werken aan een gezonde omgeving. Samen met gemeenten, bedrijven en organisaties; om vervolgens dat beleid in de praktijk te brengen samen met inwoners, ouders en kinderen. Lees er meer over via deze link.

Kritisch op slecht onderbouwde corona maatregelen zoals de coronapas
Na anderhalf jaar dwalen in het moeras van niet-wetenschappelijk onderbouwde corona maatregelen is de coronapas een nieuw dieptepunt. Hoewel het een zaak is van de regering en de Tweede Kamer komen de maatregelen wel hard aan. Lees er meer over via deze links: Twee moties om de plaatselijke horeca te steunen, de absurditeit regeert in de politiek en stemverhoudingen moties 'stop coronapas'.
 

Precariobelasting wordt afgeschaft
Onafhankelijk Papendrecht heeft zich destijds bij de invoering van de precariobelasting (als enige fractie) in de gemeenteraad al tegen de invoering van deze belasting verzet. We zien nu feitelijk dat de precariobelasting wordt afgeschaft. Lees er meer over via deze link.
 

Liever een multiculturele voorziening dan een wolkenkrabber
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht ziet op de voormalige van der Kevie locatie naast het gemeentehuis het liefste een culturele functie toegevoegd. Het Marktplein heeft levendigheid nodig, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Lees er meer over via deze link.
 

Nieuwe poging om Lightrail binnen te halen
Onafhankelijk Papendrecht heeft deze bestuursperiode ettelijke malen de Lightrail op de agenda van de gemeenteraad gezet. We moeten in actie komen, vandaar dat Onafhankelijk Papendrecht weer een poging heeft gedaan om de Lightrail naar Rotterdam binnen te halen. Lees er meer over via deze link.
 

Waterschappen willen PFAS bij de bron aanpakken, alle vergunningen opnieuw bekijken
Er moet dringend gekeken worden naar waar PFAS-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen. Dat zeggen onderzoekers van het kenniscentrum van waterschappen Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij concludeerden dat ook in het afvalwater concentraties PFAS zitten: 10 tot 1000 nanogram per liter. Dat is minder dan andere verontreinigingen, zoals medicijnresten, maar PFAS heeft al bij zeer lage concentraties een hoog gezondheidsrisico. Lees er meer over via deze link.

Visie op de gemeente: Papendrecht vooruit!
Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat Papendrecht moet aanhaken bij belangrijke ontwikkelingen en trends om de positie van de gemeente en haar (33.000) inwoners te versterken, om de voorzieningen overeind te houden en de inwoners beter te bedienen op het gebied van:

  • wonen (woningen erbij bouwen in alle sociaaleconomische segmenten),
  • mobiliteit (na de verbreding van de A15 en de verbetering van de N3 en de verkeersknooppunten, snelle railverbindingen met Rotterdam en de Randstad),
  • onderwijs (modernisering en vernieuwing schoolgebouwen voortgezet onderwijs),
  • ecologie (schoner drinkwater, minder fijnstof en stikstof in de bodem en in de lucht),
  • duurzaamheid (betere groenvoorziening en weer in gemeentelijk beheer, bomen erbij planten),
  • energie (energietransitie betaalbaar houden voor alle inwoners),
  • cultuur (betere culturele voorzieningen, ook op de centrale locatie van het Marktplein),
  • veiligheid (structurele uitbreiding van het aantal Boa’s, tegengaan diefstal en inbraak, inzet op opgeruimde omgeving).

 
Steun onze campagne!
Dankuwel voor het lezen van deze uitgebreide nieuwsbrief met links naar uitleg en achtergrondinformatie. Vindt u dat we het goed doen? Laat het ons weten, ook als het beter kan.
Steun ons met een financiële bijdrage voor de komende campagne. Alvast dank, en graag tot ziens op zaterdag 13 november van 13:00-15:00 op de Meent, bij de fontein.