Nieuwsbrief 22 september 2021

 

Advies tot niet actief handhaven op controle coronapas in de gemeente

Wij constateren dat met het invoeren van de coronapas de zwaar getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen en de evenementenbranche, opnieuw worden gepakt met maatregelen waarvan eerder werd gezegd dat die niet zouden komen. Tevens constateren wij dat veel horecazaken zich openlijk hebben uitgesproken en weigeren om naar de QR-code te vragen.

 

Op grond van deze constateringen hebben wij de burgemeester geadviseerd om niet actief te handhaven op de controle op de coronapas bij de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche, maar de beperkte capaciteit juist daar in te zetten waar deze harder nodig is. Denk aan het leefbaar houden van het dorp, het waakzaam zijn tegen auto-inbraken en diefstal, alsmede het tegengaan van de rommel die, om slechts een recent voorbeeld te noemen bij de Bethlehem kerk, op straat wordt gedeponeerd. De politie-inzet en -capaciteit is al jaren zeer gering in Papendrecht, gegeven de verwaarlozing van dit dossier door opeenvolgende plaatselijke gezagsdragers. Lees er meer over >>

 

VO scholen

De behoefte aan nieuwe of gerenoveerde gebouwen is al aan het begin van de vorige raadsperiode door beide schoolbesturen van het Willem de Zwijger College en de CSG De Lage Waard naar voren gebracht. Het ging niet alleen over het bouwen van scholen maar ook over hoe er in de toekomst tussen beide scholen samengewerkt kan worden en welke visie op het onderwijs in beide scholen ontwikkeld wordt. Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek en de gemeenteraad heeft een second opinion laten uitvoeren.

 

Nog veel onzeker over financiering scholen Voortgezet Onderwijs

Gelet op de kritische kanttekeningen en waardevolle adviezen, stellen wij ons op dit moment op het standpunt dat het college goed moet kijken naar het integreren van deze adviezen in het collegevoorstel aan de raad. Daarom vinden wij dat het voorstel nog niet rijp is voor raadsbehandeling. Er is geen uitgewerkt dekkingsplan en er is geen inzicht in de financiële risico’s, want er heeft geen risicoanalyse plaatsgevonden. Het college heeft dit niet in het haalbaarheidsonderzoek laten uitwerken. Lees er meer over >>

 

Verkiezingsborden

In 2014 mochten wij verkiezingsborden in de publieke ruimte van de gemeente plaatsen in verkiezingstijd. Maar toen veranderde er iets... In 2018 hadden we een andere burgemeester (die intussen alweer is opgestapt): hij verbood ons om verkiezingsborden te plaatsen. Omdat we het hier niet mee eens zijn hebben we een vraag bij de Kiesraad neergelegd. Lees er meer over >>

 

Kiezersbedrog

Tevens hebben we het kiezersbedrog door het PAB aangekaart. Lees er meer over >>

 

Campagne

We zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de campagne.

 

Doe een donatie

Het zou geweldig zijn als u Onafhankelijk Papendrecht zou willen steunen met een kleine financiële bijdrage. Dat kunt u hier doen. Onze dank is groot. Onafhankelijk Papendrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.