De ANBI status is met ingang van 1 september 2021 aan Onafhankelijk Papendrecht toegekend door het ANBI Expertisecentrum van de Directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL77 TRIO 0212 3802 49 ten name van Onafhankelijk Papendrecht.

Campagne poster in 2022
Campagne poster in 2022
Onafhankelijk Papendrecht (OP) is lid van Onafhankelijke Politiek Zuid-Holland (OPZH)
Onafhankelijk Papendrecht (OP) is lid van Onafhankelijke Politiek Zuid-Holland (OPZH)