· 

Geen nieuwe dure ambtenaren erbij

De fracties van D66, OP en de PvdA in Papendrecht willen dat de gemeente geen geld gaat uitgeven aan nieuwe dure ambtenaren. Er komt een tekort op de begroting aan van minimaal 2 miljoen euro. Daarvoor zal er bezuinigd moeten worden en dreigt er weer een extra belastingverhoging voor de inwoners.

 

Donderdag 4 juli is de behandeling van de financiële Perspectiefnota in de gemeenteraad. De fracties dienen dan een amendement in om drie nieuwe ambtenaren in het sociale domein uit de plannen te schrappen. Zij willen dat het beschikbare geld gaat naar behoud van alle voorzieningen en naar ondersteuning van inwoners die hulp het hardste nodig hebben.

 

“Het gaat bij de extra banen om zogenoemde beleidsregisseurs en een adviseur. Een soort managers. Die kosten samen bijna vierhonderdduizend euro per jaar,” zegt Trijntje van Es, fractievoorzitter van D66 Papendrecht. “Dat vinden wij onverantwoord. Zeker als je nu al weet, dat er volgend jaar alweer over bezuinigingen gesproken gaat worden. Niet alles kan en er moeten keuzes gemaakt worden. Wij geven het geld liever uit aan goede scholen, cultuur en sport en willen ook investeren in duurzaamheid en de toekomst van onze gemeente.”

 

Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht, voegt daaraan toe: “Adviseurs en dat soort functies zijn op zich al duur en ze bedenken altijd weer extra taken. Daar moeten dan nog meer mensen voor worden aangenomen. Het stopt nooit, zeker niet in het sociale domein. Het werk kan prima gedaan worden met de mensen die er al zijn. Als je iets nieuws wil, doe iets anders dan niet of later. Er moet gekozen worden; je kan geld maar één keer uitgeven.”

 

Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA: “Als we dit nu niet doen, dan zal je zien dat de OZB weer extra wordt verhoogd. De rekening van een gat in de begroting mag niet steeds bij de OZB-betalende inwoner worden gelegd. Er is een grens. En het is niet vanzelfsprekend dat met ambtenaren erbij, onze inwoners beter geholpen worden.”

 

Wat inwoners van Papendrecht gaan merken van de financiële tekorten op de begroting, wordt pas volgend jaar duidelijk. Dan wordt besloten waarop bezuinigd wordt en of de belasting voor inwoners omhooggaat. Voor die tijd worden nog een paar grote investeringsbesluiten door de gemeenteraad genomen waarvoor het meeste geld al eerder werd gereserveerd. Dan gaat het onder meer om de nieuwbouw van twee scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs, die samen meer dan 100 miljoen euro gaan kosten.

Persbericht
Persbericht D66 OP PvdA Papendrecht 30-0
Adobe Acrobat document 155.4 KB