· 

Motie ‘Tegen-de-klok-in’ rijden op de rotonde

Rotonde BK-weg - Veerweg Papendrecht
Rotonde BK-weg - Veerweg Papendrecht

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 10 juni 2024, behandelend het agendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag.

 

Constaterende dat:

 • de gemeenteraad in november 2022 koos voor de zogenaamde optimale variant, welke destijds werd gezien als het meest effectief;
 • deze variant volgens de inzichten van toen de meeste winst opleverde qua verkeersveiligheid;
 • sinds de opening van de vernieuwde rotonde nog steeds flink wat (bijna) ongelukken plaatsvinden tussen fietsers en auto’s;
 • op 31 mei jl. weer een aanrijding plaatsvond (zie nieuwsbericht RTV Papendrecht);
 • de rotonde een dode hoek heeft voor vrachtwagens en bussen die komende vanaf de Lage Waard rechtsaf slaan de Veerweg op en dat de bocht in het fietspad te kort is voor goed zicht van de chauffeurs;
 • automobilisten in sommige gevallen niet op tijd voorrang verlenen bij flankongevallen, zoals destijds in de verkeersveiligheidsanalyse te lezen viel, maar dat het voor automobilisten haast ondoenlijk, frustrerend en verwarrend is als zij de rotonde op- en afrijden en daarbij tegelijkertijd naar rechts én naar links moeten kijken;
 • door het tweerichtingsverkeer van fietsers op de rotonde veiligheidsconflicten in de praktijk van alledag niet te voorkomen zijn getuige de aanrijdingen die hebben plaatsgevonden;

Overwegende dat:

 • het tweerichtingsverkeer op het fietspad aan de zuidzijde problematisch en onduidelijk is voor de verkeersdeelnemers, met name voor het gemotoriseerde verkeer;
 • het fietspad in de richting van het voormalige politiebureau bij de Poldermolen aan de noordwestzijde is opgeheven, waardoor er geen doorstroming meer kan plaatsvinden voor fietsers komende vanaf de Burgemeester Keijzerweg (van oostelijke naar westelijke richting) en van fietsers komende vanuit noordelijke richting vanaf de Veerweg die in westelijke richting willen afbuigen;
 • dat er sprake is van drukte tijdens de spitsuren als scholieren naar school gaan of uit school komen met bijgevolg onveilige situaties voor verkeersdeelnemers op de rotonde;

Van mening zijnde dat:

 • alsnog een fietspad vanaf de rotonde in de richting van het voormalige politiebureau bij de Poldermolen aan de noordwestzijde van de rotonde aangelegd moet worden;
 • aan de zuidzijde van de rotonde alsnog het tweerichtingsverkeer beëindigd moet worden ten gunste van éénrichtingsverkeer (‘Tegen-de-klok-in’) op de gehele rotonde;
 • al het fietsverkeer in de tegenovergestelde richting van de klok (‘Tegen-de-klok-in’) moet gaan rijden, net als het gemotoriseerde verkeer op de rotonde;
 • door al het verkeer ‘Tegen-de-klok-in’ van de rotonde gebruik te laten maken voorkom je veiligheidsconflicten en daarmee wordt de rotonde veiliger voor de verkeersdeelnemers;

Verzoekt het college:

 • te regelen dat het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer voortaan alleen nog in een beweging ‘Tegen-de-klok-in’ van de rotonde gebruik kunnen maken;
 • het opgeheven fietspad aan de noordwestzijde te herstellen, zodat er een betere doorstroming kan plaatsvinden voor de fietsers;
 • de verbeteringen (als deze zijn doorgevoerd) op heldere wijze kenbaar te maken aan de inwoners met een goede informatieve mediacampagne;
 • waar nodig BOA’s in te zetten om toe te zien op het juiste gebruik na doorvoering van de bepleite verbeteringen van de rotonde totdat gebruik ‘Tegen-de-klok-in’ volledig is ingeburgerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Printbare versie motie rotonde BK-weg - Veerweg Papendrecht
Motie OP 10-06-2024 rotonde BK-weg Veerw
Adobe Acrobat document 362.8 KB