· 

OP naar een mooie jaarwisseling!

Voor ons ligt een voorstel om voorafgaand en tijdens de jaarwisseling voor het komende jaar een maatregelenpakket in te zetten en een bedrag beschikbaar te stellen. Bij het voorstel zit een duidelijke infographic, die in een oogopslag duidelijk de kosten, schade en inzet van personeel laat zien. Waarvoor dank. Wat goed ook, dat de inwoners zijn bevraagd over de jaarwisseling. De uitkomsten van dit bewonerspanel zijn dan ook met ons gedeeld.

 

Onafhankelijk Papendrecht steunt dit voorstel net als vorig jaar, omdat met name de afgelopen jaarwisseling ons heeft getoond, dat de inzet van activiteiten voor jong en oud heeft bijgedragen aan meer plezier, minder overlast en minder schade aan eigendommen van bedrijven, particulieren en gemeente. Waarvoor onze complimenten.

 

Toch zouden we graag een kanttekening willen maken. De totale schade bedraagt bijna 6000 euro, waarvan meer dan de helft schade aan vuilnisbakken. Wellicht is hier nog wat winst te behalen? In de uitkomsten van het bewonerspanel staat dat ‘onze inwoners’ over het algemeen tevreden waren over de vuurwerkshow, het oliebollentoernooi en de activiteiten voor jongeren. Daarentegen heeft het bewonerspanel wel opmerkingen over de vuurwerkvrije zones, de communicatie van de gemeente over deze zones, de zichtbaarheid van de politie en de onbekendheid van de activiteiten. Mooie feedback waarvan Onafhankelijk Papendrecht vindt dat we deze voor de komende jaarwisseling moeten optimaliseren.

 

Het gevraagde bedrag van 46.000 mag wat Onafhankelijk Papendrecht zelfs verhoogd worden met de kosten voor de communicatie naar onze inwoners toe. OP naar een mooie jaarwisseling!

Voorstel
Voorstel Jaarwisseling 2024-2025 - Voors
Adobe Acrobat document 86.2 KB
Uitkomsten bewonerspanel
bijlage 2 - Uitkomsten bewonerspanel Oud
Adobe Acrobat document 2.5 MB